Szybsza diagnoza zakażeń układu moczowego

22 maj 2015 r.

Fot. Shutterstock

Badacze europejscy są w trakcie tworzenia nowego urządzenia do szybkiej i diagnozy infekcji bakteryjnych w punkcie przyjęć.

Z powodu uporczywych infekcji oraz antybiotykooporności istnieje zapotrzebowanie na wczesny, potwierdzony danymi naukowymi wybór stosowanych antybiotyków. Wymagane jest więc urządzenie, które zapewni prawidłową diagnozę i identyfikację bakterii w punkcie przyjęć.

Mając to na uwadze, zespół finansowanego przez UE projektu ROUTINE ma na celu stworzenie nowatorskiej platformy do szybkiego wykrywania zakażeń dróg moczowych. Ten test do wykonywania w punkcie przyjęć będzie obejmować przygotowanie próbki, amplifikację DNA i system odczytu antybiotykooporności, wszystko w czasie 30 minut. System ROUTINE pozwoli lekarzom domowym stwierdzić nasilenie infekcji i zapewnić informacje o skutecznych i nieskutecznych antybiotykach.

W pierwszej części projektu partnerzy zidentyfikowali najpowszechniejsze bakterie odpowiedzialne za infekcje dróg moczowych i wykonali PCR, aby wykryć geny oporności. Jako organizmy modelowe do optymalizacji metody wybrano Escherichia coli oraz Klebsiella pneumoniae Carbapenemase. Urządzenie obejmuje chip do namnażania specyficznych genów bakteryjnych techniką PCR oraz czytnik mikromacierzy do detekcji sygnału fluorescencyjnego.

W trakcie tworzenia jest również projekt testu oraz narzędzia analizy punktu końcowego. Zespoły projektu dodatkowo zajmują się zdalnie dostępnym system zarządzania danymi (oprogramowaniem zarządzania walidacją), potrzebnym do projektowania i wdrażania bakteryjnych testów diagnostycznych.

Popularyzacja działalności i narzędzi ROUTINE już przyniosła zainteresowanie projektem na międzynarodowych konferencjach. Urządzenie prototypowe, które ma powstać na koniec projektu, powinno podnieść jakość opieki nad pacjentami poprzez oparte na dowodach leczenie antybiotykowe. Powinno to z kolei zminimalizować rozprzestrzenianie się infekcji bakteryjnych, zmniejszyć śmiertelność wywołaną przyjmowaniem leków oraz przeciwdziałać pojawianiu się antybiotykoopornych bakterii. Co więcej, bardziej celowane i skuteczne leczenie infekcji niewątpliwie zmniejszy nakłady na służbę zdrowia.


comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!