Nowe podejście do lęku w dzieciństwie

30 cze 2015 r.

Fot. Shutterstock

Brakuje nam wiedzy o leku i jego skutkach dla dzieci, rodzin i społeczeństwa. Potrzeba więcej informacji na temat powiązań między dzieckiem, rodzicami, rodziną i czynnikami społecznymi, aby móc lepiej przewidywać, u kogo rozwiną się zaburzenia lękowe i dlaczego.

Projekt ANXIETY IN CHILDHOOD korzysta z teorii więzi i ucznia społecznego oraz ich metod badawczych, aby wyjaśnić przyczyny dziecięcych zaburzeń lękowych. Prowadzony przez ponad 27 miesięcy projekt obejmował trwającą 15 miesięcy fazę wychodzącą oraz trwającą 15 miesięcy fazę wchodzącą.

Wykonano dwa badania dotyczące zależności między zaburzeniami lękowymi, regulacją emocjonalną, więzią, percepcją i zachowaniami. Pierwsze obejmowało próbę przekrojową wysokiego ryzyka z Nowego Jorku, a drugi kopenhaską próbę dzieci z klinicznymi zaburzeniami lękowymi i ich rodziców.
Wstępne odkrycia zostały zaprezentowane na międzynarodowych konferencjach. Odkrycia te są związane z dwoma obszarami zainteresowań. Pierwszy odnosi się do efektu włączania rodziców w leczenie ich dziecka. Drugi dotyczy wpływu postrzegania otoczenia przez matkę i więzi z nią na ich zachowanie w stosunku do dziecka im nieznanego.

Wiedza o zaburzeniach lękowych u dzieci i budowaniu więzi została upowszechniona wśród szerokiej publiczności europejskiej. Lękowi dziecięcemu poświęcono konferencję, podczas której goszczono mówców z Norwegii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Przeprowadzili prezentacje również badacze z wielu innych krajów europejskich. Podczas projektu zorganizowano konferencję "Nordic Attachment Network" w związku z nowo zorganizowaną współpracą profesjonalistów dotyczącą więzi.

Trzy artykuły zostały zaaprobowane do publikacji w międzynarodowym, recenzowanym czasopiśmie naukowym. Inny, dotyczący wpływu więzi w dzieciństwie na rozwój zaburzeń lękowych w młodości, jest obecnie recenzowany.
Co więcej, stworzono nową metodę badania obserwacyjnego oddziaływań między rodzicami a dziećmi. Przeprowadzono wstępne prace nad zastosowaniem metod obserwacyjnych i obecnie stosuje się udoskonaloną wersję.

Prace i odkrycia projektu powinny pomóc w tworzeniu działań zaradczych oraz terapii celowanych dla młodzieży z grupy ryzyka.


comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!