Tylko 4 proc. Polek karmi piersią zgodnie z zaleceniami WHO

4 wrz 2015 r.

Fot. Shutterstock

Jedynie 4 proc. Polek karmi swoje dzieci przez pierwsze pół roku wyłącznie piersią, czyli zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – wynika z raportu opracowanego na podstawie badania przeprowadzonego w latach 2014-2015.

„To plasuje nas niemal na samym końcu wśród krajów europejskich” - podkreśliła w rozmowie z PAP główna autorka raportu prof. Barbara Królak-Olejnik, kierownik Kliniki Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jak oceniła, tak złe wyniki można tłumaczyć niewłaściwym przestrzeganiem przez personel medyczny standardów opieki okołoporodowej nad matką i noworodkiem.

Prof. Królak-Olejnik przypomniała, że WHO rekomenduje, by przez pierwsze sześć miesięcy od przyjścia dziecka na świat karmić je wyłącznie piersią. Z badań wynika bowiem, że przekłada się to w przyszłości na mniejsze ryzyko wielu schorzeń, w tym dotyczących układu immunologicznego, jak alergie i astma, ale też cywilizacyjnych, jak choroby serca, nadciśnienie, otyłość i innych problemów zdrowotnych.

Badanie, które stało się podstawą opracowania najnowszego raportu, zostało przeprowadzone pod kierunkiem prof. Królak-Olejnik w latach 2014-2015 w grupie 1679 kobiet, które nie miały powikłań ciąży i urodziły zdrowe dziecko oraz wśród 767 osób z personelu medycznego 42 szpitali, w których kobiety przebyły poród.

Jeszcze przed opuszczeniem szpitala mamy wypełniały ankiety, które dotyczyły sposobu karmienia noworodka oraz tego, jak realizowane są w danej placówce standardy opieki okołoporodowej, mające zwiększyć odsetek dzieci karmionych piersią. Chodzi tu m.in. o umożliwienie po porodzie, przez co najmniej dwie godziny nieprzerwanego kontaktu „skóra do skóry” matki i dziecka, wyjaśnienie korzyści z karmienia piersią, instruktaż w zakresie przystawienia dziecka do piersi, wyjaśnienie, jak podtrzymywać laktację, umożliwienie matce przebywania na oddziale razem z dzieckiem oraz niepodawanie noworodkom do picia wody, roztworu glukozy i niedokarmianie ich mieszanką mleczną, jeśli nie ma do tego wskazań medycznych.

„W badaniu stwierdziliśmy niski stopień realizacji założeń standardu opieki okołoporodowej” - powiedziała prof. Królak-Olejnik.

Wprawdzie w 64 proc. szpitali personel stosuje kontakt "skóra do skóry" bezpośrednio po urodzeniu dziecka, ale tylko 30 proc. - przez dwie godziny i dłużej, 74 proc. szpitali umożliwia stały pobyt matki z dzieckiem od urodzenia do wypisu (najczęstszą przyczyną oddzielenia matki od dziecka jest cięcie cesarskie). Pomoc w karmieniu piersią na sali porodowej uzyskuje zaledwie 65 proc. matek. 55 proc. noworodków po urodzeniu jest dokarmianych (aż 84 proc. z tej grupy otrzymuje preparat mlekozastępczy).

Okazało się, że prawie wszystkie mamy po porodzie rozpoczynają karmienie piersią. Jednak w dniu wypisu ze szpitala wyłącznie piersią karmiło 75 proc. wszystkich matek. W drugim miesiącu życia karmionych piersią było 58 proc. dzieci, w tym wyłącznie tylko 43,5 proc. W czwartym i szóstym miesiącu odsetki te wyniosły odpowiednio 41 proc. i ok. 29 proc. oraz 38 proc. i 4 proc. Do końca 12 miesiąca życia karmionych piersią było zaledwie 17 proc. niemowląt.

Prof. Królak-Olejnik przypomniała, że mimo rekomendacji WHO dotyczących wyłącznego karmienia piersią do końca szóstego miesiąca życia dziecka wiele towarzystw naukowych, w tym Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, nadal zaleca wyłączne karmienie piersią do 4-6 miesiąca życia.

„Jednak większość przebadanych kobiet nie realizowała nawet tych mniej wymagających zaleceń - w czwartym miesiącu już tylko ok. 29 proc. mam karmiło wyłącznie piersią. A w szóstym miesiącu życia dzieci odsetek ten dramatycznie spadał - do 4 proc.” - powiedziała prof. Królak-Olejnik.

Przypomniała, że kolejne europejskie i światowe programy zdrowotne podkreślają rolę wyłącznego karmienia piersią przez sześć miesięcy dla właściwego rozwoju i prawidłowego stanu odżywiania dzieci.

Zdaniem prof. Królak-Olejnik badana grupa była na tyle duża, że uzyskane wyniki można odnieść do całej populacji polskiej.

<< < 1 2 > >>

comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!