Lepsze implanty do stosowania w chorobie zwyrodnieniowej stawów

15 paź 2015 r.

Fot. Shutterstock

Podczas badania europejskiego pracowano nad innowacyjną metodą powlekania implantów stawów. Wyniki powinny zwiększyć wskaźnik udanych zabiegów wymiany stawów.

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jedną z najczęstszych chorób narządu ruchu dotykającą setki milionów osób na całym świecie. Nie ma obecnie możliwości całkowitego wyleczenia tej choroby i częstą metodą postępowania jest całkowita wymiana stawu. Warunkiem powodzenia tej metody jest szybka i całkowita integracja biologiczna protezy z istniejącą kością. Proces ten nazywany jest osteointegracją.

Do tej pory do powlekania implantów stosowano hydroksyapatyt, lecz często zawodzi on w długoterminowej implantacji i może powodować osteolizę. Celem finansowanego przez UE projektu BIOSTEM (The development of biologically active metal implants for improved osseointegration) było opracowanie aktywnego biologicznie implantu metalowego, który sprzyjałby osteointegracji po zabiegu plastyki stawu.

Aby rozwiązać problemy związane z powłokami implantów, naukowcy z projektu BIOSTEM zaproponowali nanoszenie kolagenu na powierzchnię z polieteroeteroketonu (PEEK). PEEK jest biernym biologicznie polimerem stosowanym z dużym powodzeniem w chirurgii kręgosłupa, czaszki i żuchwy.

Naukowcom udało się zmodyfikować kolagen na potrzeby powlekania PEEK, aby ułatwić apozycję kości przy jednoczesnym zachowaniu żądanych właściwości chemicznych, zgodnych z oceną spektroskopową. Ponadto hybrydowy materiał sprzyjał przyleganiu mezenchymalnych komórek macierzystych i ich różnicowaniu do tkanki kostnej. Urządzenie plazmowe zastosowane do powlekania implantu będzie można przechowywać w szpitalu w celu przygotowywania implantów na miejscu.

Metoda opracowana w projekcie BIOSTEM została zwalidowana w przedklinicznym modelu in vivo królika z implantem kości udowej z PEEK. Zastosowano szereg metod, takich jak testy mechaniczne, analiza histomorfometryczna i mikrotomografia komputerowa, aby móc oceniać objętość kości na styku z implantem.

Podsumowując, projekt BIOSTEM przyczyni się do przezwyciężenia ograniczeń związanych w powłokami implantów. Dzięki projektowi opracowano wartościową klinicznie, długo utrzymującą się i stabilną modyfikację PEEK, która może znacząco poprawić osteointegrację implantów u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.


comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!