Rynek OTC w Europie Środkowo-Wschodniej przekroczy 12 mld euro w 2012 r.

1 gru 2010 r.

Skutki kryzysu ekonomicznego były widoczne na rynku produktów OTC w Europie Środkowo-Wschodniej, który w 2009 r. wzrósł tylko o 1% w euro. W nadchodzących latach, pomiędzy 2010 a 2012 r., tempo wzrostu rynku będzie wyższe. Rynek OTC będzie rósł rocznie średnio o 10% do 12 mld euro w 2012 r., według najnowszego raportu firmy badawczej PMR pod tytułem “OTC market in Central and Eastern Europe 2010. Comparative analysis and development forecasts for 2010-2012”

Rynek wart 12 mld euro w 2012 r.

Skutki globalnego kryzysu ekonomicznego były widoczne we wszystkich państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Spowodował on negatywny wzrost PKB we wszystkich analizowanych krajach w 2009 r. (za wyjątkiem Polski), a także wzrost bezrobocia, zamrożenie lub redukcję płac i deprecjację walut lokalnych. Krajami najbardziej dotkniętymi przez kryzys w regionie Europy Środkowo-Wschodniej były państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia), a z pośród analizowanych krajów – Rosja i Ukraina. Polska gospodarka ucierpiała najmniej.

Słaba kondycja gospodarek znalazła również w odbicie w zmniejszonym popycie na produkty OTC, ponieważ ludzie starali się ograniczać wydatki na produkty, bez których mogą żyć, a w sektorze farmaceutycznym oznaczało to niższe wydatki na suplementy diety i leki OTC. „W związku z epidemią świńskiej grypy sprzedaż produktów OTC rosła jednak intensywnie pod koniec 2009 r. Poskutkowało to pozytywnymi wzrostami na rynkach produktów OTC w większości krajów w walucie lokalnej. W euro, z powodu niekorzystnych kursów walutowych, stopy wzrostu rynku były w niektórych krajach negatywne” mówi Agnieszka Stawarska, analityk rynku farmaceutycznego PMR i współautorka raportu. 

W 2010 r. wszystkie gospodarki, za wyjątkiem rumuńskiej, powinny wrócić na ścieżkę wzrostu i odnotować dodatni wzrost PKB. Wzrost będzie najwyższy w Rosji (4%), na Słowacji i na Ukrainie (3,7%) oraz w Polsce (3%). Tylko w Rumunii spodziewany jest spadek PKB – o około 1,9% w 2010 r.

Poprawa sytuacji gospodarczej będzie skutkowała wzrostem popytu na produkty OTC. Dlatego też PMR prognozuje, że pomiędzy 2010 a 2012 r. rynek produktów OTC w Europie Środkowo-Wschodniej będzie rósł rocznie średnio o 10% i przekroczy 12 mld euro w 2012 r.

Słowacja dopuszcza sprzedaż internetową leków OTC
Jednym z najważniejszych wydarzeń na rynku produktów OTC w regionie w ciągu ostatniego roku było dopuszczenie sprzedaży internetowej i wysyłkowej leków OTC i artykułów sanitarnych na Słowacji. Stało się to możliwe dzięki nowelizacji Ustawy o Lekach, która weszła w życie 1 grudnia 2009 r. Sprzedaż wysyłkowa jest ograniczona do leków i sprzętu medycznego dostępnych bez recepty i niefinansowanych z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiany te spotkały się z pozytywną oceną Słowackiej Izby Aptek, według której poprawią one bezpieczeństwo pacjentów. Do tej pory bowiem, leki zamawiane przez internet były często dostarczane bez przestrzegania podstawowych wymogów związanych z transportem tego rodzaju produktów, a często w ten sposób były sprzedawane również leki niezarejestrowane na Słowacji. 
Liberalizacja dystrybucji produktów OTC może również w przyszłości nastąpić w Rosji. W sierpniu 2009 r. rosyjskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu wysłało do rosyjskiego rządu opinię, w której sugerowało dopuszczenie sprzedaży leków OTC poza aptekami, argumentując, że poskutkuje to wzrostem dostępności leków dla pacjentów. Dodatkowo, jak podkreślało ministerstwo, spowodowałoby to 5-10% obniżkę w cenach leków. 
„Warto jednak podkreślić, że w Rosji dopuszczenie sprzedaży leków OTC poza aptekami wiąże się z dużo większym ryzykiem niż w innych krajach. Po pierwsze, znaczna część leków sprzedawanych na receptę w innych krajach ma status OTC w Rosji. Część z nich może zawierać potencjalnie niebezpiecznie substancje, których dystrybucja powinna być kontrolowana przez wykwalifikowane osoby, takie jak farmaceuci” mówi Monika Stefańczyk, główny analityk rynku farmaceutycznego PMR i współautorka raportu. Po drugie, dopuszczenie sprzedaży leków w placówkach obrotu pozaaptecznego mogłoby doprowadzić do bankructwa wielu aptek, dla których leki OTC są istotnym źródłem generowania zysku. 

Uwagi metodologiczne:
Prognozy na lata 2010-2012 zostały przygotowane przy uwzględnieniu średniego kursu euro w stosunku do waluty lokalnej za rok 2009 r., co lepiej odzwierciedla rzeczywisty wzrost rynku. Dane historyczne bazują na rocznych kursach wymiany (euro do waluty lokalnej). 
Całkowita wartość rynku produktów OTC obejmuje apteczną i pozaapteczną sprzedaż leków i suplementów diety. Dla Rosji, Ukrainy, Polski, Bułgarii, Węgier oraz Czech wliczono rynki leków OTC i suplementów diety, z wyłączeniem pozaaptecznego rynku suplementów diety w Rosji, który jest niedostatecznie monitorowany, a co za tym idzie, niemożliwy do dokładnego oszacowania. Dla Słowacji i Rumunii wliczono cały rynek produktów OTC.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „OTC market in Central and Eastern Europe 2010. Comparative analysis and development forecasts for 2010-2012”.

Źródło: 


comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!