Manifest chorych na astmę, alergię i POChP do europarlamentarzystów

15 gru 2013 r.

Manifest chorych na astmę, alergię i POChP. Fot. za manifesto.efanet.org

Surowsza dyrektywa tytoniowa UE, redukcja zanieczyszczeń powietrza, zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do diagnozy i skutecznego leczenia – to niektóre z postulatów manifestu chorych na astmę, alergię i POChP skierowanego do europarlamentarzystów.

Jest to inicjatywa członków EFA European Federation of Allergy and Airways Diseasses Patients’ Associations), w której stowarzyszone są organizacje pacjentów z alergią i przewlekłymi chorobami oddechowymi z całej Europy.

Manifest, który podpisać może każda chętna osoba (na stronie internetowej: http://manifesto.efanet.org lub w polskiej wersji na www.astma-alergia-pochp.pl) zostanie przedłożony europarlamentarzystom, którzy zostaną wybrani do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 r. i będą mieli wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej UE w ciągu najbliższych pięciu lat. Spośród polskich posłów do PE podpisało go na razie dwóch: Jarosław Wałęsa oraz Piotr Borys.

„Według Światowej Organizacji Zdrowia pojemność oddechowa płuc jest najważniejszym parametrem fizjologicznym mającym wpływ na długość życia” - powiedział PAP dr Piotr Dąbrowiecki, prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Choroby Alergiczne i POChP, która należy do EFA. Jak wyjaśnił, wskaźnik ten rośnie razem z dzieckiem - ok.7-8 roku życia liczba pęcherzyków płucnych osiąga ok. 300 mln, co jest średnią charakteryzującą płuca człowieka dorosłego.

„Alergie i przewlekłe choroby układu oddechowego mają negatywny wpływ na pojemność oddechową płuc, dlatego tak ważne są działania systemowe, które przyczynią się do lepszej profilaktyki tych schorzeń oraz wczesnego ich wykrywania i leczenia” - zaznaczył dr Dąbrowiecki.

Przypomniał, że u ok. 90 proc. dzieci z astmą objawy choroby pojawiają się przed 5. rokiem życia, a wczesna diagnoza i skuteczna terapia mogą pomóc utrzymać u nich dobre parametry oddechowe. „Gdy chorobę rozpoznamy za późno, to zostaną one bezpowrotnie utracone” - zaznaczył.

Podobnie jest w przypadku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), która występuje najczęściej u osób po 40. roku życia, głównie u palących przez wiele lat papierosy. Również tu wczesne rozpoznanie pozwala podjąć kroki, które spowalniają rozwój choroby i pogarszanie się wydolności oddechowej. Dzięki temu można też wydłużyć życie pacjentów z POChP (choroba skraca je o ok. 10-15 lat w porównaniu do średniej w ogólnej populacji) i poprawić jego jakość.

Jak podają twórcy manifestu skierowanego do europarlamentarzystów, szacuje się, że jeden na dwóch Europejczyków będzie miał objawy alergii do 2015 r., na astmę choruje 30 mln ludzi na naszym kontynencie (z tego 6 mln ma ciężkie objawy), a POChP występuje u 44 mln. Z kolei w Polsce – jak wynika z badań i szacunków - 40 proc. osób ma objawy alergii, a na astmę i POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) cierpi łącznie 6 mln ludzi.

„To ogromna populacja. Nie powinniśmy dopuszczać do tego, by z powodu późnego rozpoznawania ludzie ci mieli krótsze i gorszej jakości życie” - ocenił dr Dąbrowiecki.

Autorzy manifestu wskazują w nim, że aby poprawić zdrowie i jakość życia chorych na alergię, astmę i POChP konieczne są zmiany w trzech obszarach priorytetowych. Są to: opracowanie strategii unijnej dotyczącej chorób przewlekłych z uwzględnieniem poszczególnych jednostek chorobowych, inwestowanie w prewencję tych schorzeń oraz zapewnienie równego dostępu do diagnostyki i leczenia dla wszystkich pacjentów Wspólnoty.

Wyszczególniono również 14 działań, które należy podjąć, by osiągnąć te cele.

W zakresie prewencji są to m.in.: redukcja palenia tytoniu poprzez wprowadzenie surowszej dyrektywy tytoniowej w UE, wprowadzenie skuteczniejszej strategii redukcji zanieczyszczeń powietrza, wdrożenie systemu monitorowania pyłków w ramach Programu Czyste Powietrze dla Europy, zmniejszenie ekspozycji na chemikalia w codziennym życiu, poprawa czystości powietrza w domach i miejscach pracy oraz wprowadzenie dokładnych oznaczeń odnośnie zawartości alergenów w produktach żywnościowych.

<< < 1 2 > >>

comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!