Inżynieria medyczna - nowy kierunek na Politechnice Rzeszowskiej

8 sty 2014 r.

Fot. Shutterstock

Inżynieria medyczna to nowy kierunek studiów na Politechnice Rzeszowskiej. Pierwsi studenci rozpoczną studia na tym kierunku od nowego roku akademickiego, czyli w październiku 2014 r.; rekrutacja rozpocznie się w czerwcu br.

Nowy kierunek - inżynieria medyczna I stopnia - zostanie uruchomiony na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej, decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Będzie to pierwszy na Podkarpaciu taki kierunek studiów.

Jak poinformował rzecznik uczelni Aleksander Taradajko, na inżynierii medycznej studenci będą zdobywać wiedzę i doświadczenie niezbędne do tworzenia nowoczesnej technologii inżynierskiej oraz uczyć się jej zastosowania w praktyce medycznej. Będzie to zatem uzupełnienie kierunków lekarskich o dyscypliny związane z nowoczesną działalnością inżynierską w medycynie.

„Absolwenci inżynierii medycznej będą specjalistami od najnowocześniejszych trendów rozwojowych z zakresu techniki medycznej, w tym komputerowego modelowania struktur anatomicznych” – dodał Taradajko.

Osoby, które ukończą inżynierię medyczną będą mogły nie tylko nadzorować działanie aparatury medycznej, ale również będą specjalistami od doboru odpowiednich technik stosowanych w procesie leczenia pacjenta.

Według Taradajki absolwenci będą mogli być zatrudniani w przedsiębiorstwach produkujących aparaturę medyczną, firmach komputerowych zajmujących się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę, medycznych instytucjach badawczo-rozwojowych, w placówkach służby zdrowia przy obsłudze i serwisowaniu aparatury medycznej, w tym w placówkach umożliwiających funkcjonowanie i powrót do zdrowia osobom po ciężkich wypadkach.

Autorem koncepcji powołania nowego kierunku inżynieria medyczna I stopnia jest Rada Gospodarcza (gremium doradcze złożone z przedstawicieli biznesu i polityki) przy Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej na Politechnice Rzeszowskiej. Zauważono bowiem, że na Podkarpaciu brakuje inżynierów medycznych, specjalistów od obsługi i serwisowania nowoczesnej, wysoko zinformatyzowanej aparatury medycznej, którzy mają wiedzę z zakresu technik stosowanych w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem.

„Idea uruchomienia kierunku studiów inżynieria medyczna wpisuje się w koncepcję rozwoju usług medycznych na Podkarpaciu, zakładając kształcenie wykwalifikowanej kadry inżynierów, stanowiących wsparcie dla lekarzy w zakresie techniki medycznej, posiadających kompetencje niezbędne w sprawnie działającym systemie ochrony zdrowia” – zauważył Taradajko.

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej obecnie kształci 626 studentów na dwóch kierunkach: matematyka i fizyka techniczna. W ubiegłym roku akademickim studia na wydziale ukończyło 158 absolwentów.

Na razie na Podkarpaciu nie ma studiów kształcących lekarzy. Uniwersytet Rzeszowski stara się o utworzenie kierunku lekarskiego. Złożył już odpowiednie wnioski do ministerstw: zdrowia oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Niewykluczone, że pierwsi studenci kierunku lekarskiego rozpoczną studia w roku akademickim 2015/2016.

Na uniwersytecie działa już wydział medyczny, który kształci pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, fizjoterapeutów i elektroradiologów.

PAP - Nauka w Polsce


comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!