Badania kliniczne zastrzykiem nowych możliwości i środków

6 gru 2010 r.

sxc.hu

Polski rynek badań klinicznych leków wart jest ok. 860 mln PLN* i pozostaje największym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej (włącznie z krajami WNP), skupiając 12% badań realizowanych w naszym regionie - wynika z raportu „Badania kliniczne w Polsce – Główne wyzwania” przygotowanego przez firmę doradczą PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) na zlecenie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych (GCP) w Polsce.

Eksperci PwC zauważają, iż w porównaniu do innych krajów, w Polsce w dalszym ciągu prowadzi się stosunkowo mało badań klinicznych. Najwięcej odbywa się ich nadal w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Rozwój tego rynku w Polsce uzależniony jest głównie od właściwych decyzji administracyjnych i przepisów. Jeśli powstanie u nas sprzyjające środowisko, to liczba badań klinicznych mogłaby wzrosnąć o 20%-30%, a tym samym powiększyć wpływy do budżetu o 45-65 mln PLN rocznie. Z drugiej strony wprowadzenie regulacji prawnych zbyt restrykcyjnych i tworzących bariery biurokratyczne może szybko doprowadzić do znacznego spadku zainteresowania Polską ze strony podmiotów zlecających badania kliniczne.

„Badania kliniczne są niezbędne do zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa wprowadzania nowych produktów na rynek farmaceutyczny. Kiedy bierzemy do ręki nowy lek, warto zdać sobie sprawę iż – ze względu na ich długofalowy i innowacyjny charakter – aż ok. 2/3 (tj. ok. 1,8 mld PLN) przeciętnego kosztu pracy nad cząsteczką stanowią właśnie badania kliniczne” – podkreśla Jerzy Toczyski, Prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, 60% badań klinicznych w Polsce dotyczy onkologii, kardiologii oraz reumatologii i immunologii. W opinii 58% respondentów, onkologia jest dziedziną, w której badania kliniczne wykonuje się w Polsce dużo częściej niż w innych krajach Europy Zachodniej (biorąc pod uwagę strukturę badań w podziale na dziedziny medyczne).  

„Główne korzyści wynikające z prowadzenia badań klinicznych w Polsce to dostęp pacjentów do nowoczesnych metod leczenia wykraczających poza standardową opiekę medyczną, dodatkowe wpływy do budżetu państwa oraz przepływ know–how i wzrost innowacyjności. Dzięki zaangażowaniu w proces badawczy, lekarze otrzymują wiedzę o najnowszych terapiach oraz możliwość wymiany informacji z zagranicznymi ośrodkami, co przekłada się na wzrost jakości opieki medycznej w Polsce. Nie należy również zapominać, iż badania kliniczne stanowią alternatywę dla terapii finansowanych przez NFZ, odciążając tym samym publiczny system opieki zdrowotnej” – wskazuje Jacek Ostrowski, wicedyrektor w dziale Doradztwa Biznesowego PwC.

Eksperci PwC szacują, że w związku z prowadzonymi badaniami klinicznymi bezpośrednie wpływy do budżetu państwa wynoszą około 240 mln PLN rocznie (kwota ta nie obejmuje podatków płaconych przez osoby i firmy zaangażowane w badania oraz będących efektem zwiększonej sprzedaży dóbr konsumpcyjnych i usług). Ponadto ponad 10% z kwoty stanowiącej całkowitą wartość rynku (czyli ok. 85 mln PLN) trafia do szpitali i ośrodków medycznych, gdzie wykonywane są badania.

Kluczowym motorem rynku badań klinicznych w Polsce jest wielkość populacji i skuteczność rekrutacji pacjentów (97% wskazań) oraz wysoka jakość prowadzenia badań (94% wskazań). Polska przekonuje do siebie bogatym doświadczeniem badaczy i personelu pomocniczego oraz rzetelnością gromadzonych i przetwarzanych danych.

„Jeżeli jednak spojrzymy na liczbę ośrodków uczestniczących w badaniu w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, to okaże się, że Czechy i Węgry, mimo iż są znacznie mniejszymi krajami, zaczynają deptać nam po piętach” – zauważa Jacek Ostrowski. „Jeżeli chcemy zachować obecną pozycję, kluczowe dla Polski powinno być skrócenie czasu czynności administracyjnych, wprowadzenie większej przejrzystości procedur, a także działanie na rzecz lepszej koordynacji badań na poziomie ośrodka badawczego”.

Jako główne wady polskiego rynku w porównaniu do pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przewlekłe i mało przewidywalne procedury rejestracji oraz nadmierną biurokrację, wskazało aż 68% ankietowanych. Większość respondentów przyznaje także, że inne kraje naszego regionu korzystają na fakcie, iż część badań (np. takich, w których czas odgrywa bardzo istotną rolę) nie jest wykonywana w Polsce z powodu opóźnień wynikających z barier administracyjnych (58% wskazań).

<< < 1 2 > >>

comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!