Analiza zmian projektu nowej ustawy refundacyjnej

15 paź 2010 r.

Rządowy projekt nowej ustawy refundacyjnej zawiera propozycje daleko idących zmian w polskim systemie opieki zdrowotnej. Planowane regulacje znacząco wpłyną na sytuację zarówno pacjentów, producentów, hurtowników, aptekarzy, jak i samego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Analizę proponowanych zmian i ich wpływu na sektor ochrony zdrowia przeprowadziła firma doradcza PwC (dawniej: PricewaterhouseCoopers).

Celem proponowanych rozwiązań jest – zgodnie z deklaracjami autorów projektu ustawy refundacyjnej – uporządkowanie rynku farmaceutycznego w Polsce poprzez dążenie do wprowadzenia jasnych zasad funkcjonowania poszczególnych jego uczestników oraz bardziej czytelnego podziału kompetencji pomiędzy organami państwa.

Mariusz Ignatowicz, partner w PwC i lider zespołu ds. sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia, powiedział:

„Jako pożądane i pozytywne zmiany należy ocenić: zmianę zasad obejmowania leków refundacją, a także uporządkowanie kryteriów ustalania poziomu współpłacenia przez pacjenta za lek (ryczałt, 30% lub 50% ceny). Na pochwałę zasługuje także próba zagwarantowania stałego udziału wydatków na refundację leków w budżecie NFZ.”

 

Niezależnie od pozytywnych aspektów nowej ustawy refundacyjnej eksperci PwC wskazują również obszary mogące budzić poważne obawy. Dotyczą one w szczególności:

 • Potencjalnego wzrostu kosztów po stronie pacjenta:

  • Projekt przewiduje usztywnienie cen leków. W efekcie ceny we wszystkich aptekach będą musiały być takie same.
  • Niemożliwe będzie jakiekolwiek obniżenie ceny leku w stosunku do wartości ustalonej przez państwo.
  • W rezultacie eliminacji rynkowej konkurencji cenowej odpłatność pacjenta co do zasady może wzrosnąć.

 • Ryzyka pogorszenia dostępności leków na rynku:

  • Projekt zakłada daleko idące obniżenie marż hurtowych i aptecznych.
  • Hurtownicy będą zmuszeni do daleko idących oszczędności, np. poprzez zmniejszenie częstotliwości dostaw leków do aptek. Część hurtowni może w ogóle zniknąć z rynku.
  • Oszczędności będą szukały też apteki, a te najmniej rentowne mogą zamknąć działalność.
  • Wynikające stąd ograniczenie asortymentu, jego dostępności oraz punktów, w których można zrealizować receptę, może odbić się negatywnie na pacjentach.
  • Dodatkowo zakup leku refundowanego będzie możliwy wyłącznie w aptece posiadającej kontrakt z NFZ. Pacjent zmuszony będzie tym samym do poszukiwania apteki z ważnym kontraktem. Krótki okres przewidziany na zawarcie tych kontraktów może doprowadzić do pozostawienia (w okresie początkowym) znacznej liczby aptek bez kontraktu z NFZ.
  • W efekcie powyższego „turystyka cenowa” (krytykowana przez autorów projektu) może zostać zastąpiona „turystyką kontraktową” – pacjent będzie poszukiwał apteki mającej kontrakt i posiadającej lek.  

 • Dużej zmienności warunków zakupu leków:

  • Przewidziane w projekcie mechanizmy udziału producentów w finansowaniu wydatków na leki oraz zakładane przez autorów sposoby ograniczania kosztów NFZ mogą doprowadzić do nieprzewidywalności rynku, zwłaszcza w zakresie wysokości dopłat wnoszonych przez pacjentów.


comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!