Krok dalej na drodze do zdrowego starzenia

3 lut 2014 r.

mat. prasowe

Zgoda ponad podziałami na rzecz wdrożenia założeń polityki senioralnej na lata 2014-2020, nowe pomysły na aktywizację osób starszych, wymiana wiedzy medycznej oraz zapowiedź powołania stałej komisji sejmowej do spraw polityki senioralnej przez marszałek Sejmu Ewę Kopacz– to efekt zakończonego w piątek I Kongresu Zdrowego Starzenia.

Kongres był wydarzeniem unikalnym, ponieważ jako pierwszy w Polsce stanowił realną platformę styku medyków i socjologów z politykami i decydentami. Po raz pierwszy tak licznie siedli naprzeciw siebie stratedzy rządowi oraz specjaliści, pracujący na co dzień z pacjentami. A to wszystko, aby znaleźć zrozumienie, plan działań i finansowanie dla palącego problemu naszego społeczeństwa – rosnącej liczby osób starszych.

Efektem Kongresu będzie wypracowanie w najbliższych tygodniach raportu, który stanowić będzie kanwę dla decyzji wykonawczych w obszarze zdrowego starzenia w Polsce. Jego treść stanowić będzie sedno dyskusji, które w gorącej atmosferze ostatnich dni stycznia pokazały, że działania państwa na rzecz seniorów to nie tylko puste deklaracje polityczne. Dzięki  współpracy ekspertów z trzema kluczowymi resortami: zdrowia, pracy i polityki społecznej oraz sportu – możliwe jest realne wsparcie dla wdrażania innowacji w obszarze zdrowia. Możliwy jest rozwój profilaktyki zdrowotnej oraz metod wczesnego reagowania na problemy Polaków w obszarze zdrowia.

Podczas dwóch dni Kongresu w sesjach plenarnych wzięli udział m.in.: Marszałek Sejmu, Ewa Kopacz Minister Zdrowia, Bartosz Arłukowicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiceminister Zdrowia, Igor Radziewicz-Winnicki, Rzecznik Praw Obywatelskich, Irena Lipowicz, były Minister Zdrowia, Maciej Piróg, Doradca Społeczny Prezydenta RP, Marek Balicki Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, Tomasz Zdrojewski, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zbigniew Derdziuk, Prezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Malinowski oraz Dyrektor Generalny Federacji Pacjentów Polskich, Tomasz Szelągowski. 

- Za nami I Kongres Zdrowego Starzenia. To przełomowe wydarzenie również dla Fundacji Zdrowego Starzenia się – mówi jej Dyrektor, Jakub Gołąb. - Naszym celem jest, by zdrowe i aktywne starzenie stało się jednym z priorytetów rządu. To wielkie wyzwanie dla całego Państwa, systemu ochrony zdrowia, polityki społecznej, ale też dla każdego z nas. Cieszę się, że dzięki Kongresowi wiemy na ten temat więcej, a świadomość wagi problemu zdrowego starzenia – znacznie wzrosła - dodaje Dyrektor Fundacji.

Swoje poparcie dla inicjatywy wyrazili także, w listach odczytanych na forum Kongresu, prezydent Bronisław Komorowski oraz premier Donald Tusk, podkreślając znaczenie długiej aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.

Deklaracje polityczne

Pierwsza deklaracja polityczna padła podczas otwarcie Kongresu z ust marszałek Sejmu, Ewy Kopacz, która zapowiedziała, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zaproponuje prezydium powołanie nowej, stałej komisji, która będzie zajmowała się polityką senioralną.

Wiceminister Zdrowia, Igor Radziewicz-Winnicki, wskazał z kolei na potrzebę przebudowy systemu finansowania ochrony zdrowia poprzez przesunięcie środka ciężkości w opiece nad seniorami z lecznictwa zamkniętego na profilaktykę oraz wdrażanie najnowszych technologii medycznych w Polsce.

Minister Zdrowia, Bartosz Arłukowicz zapewnił, że resort będzie kontynuował kroki, aby zwiększyć liczbę oddziałów geriatrycznych, a także zachęcać lekarzy do kształcenia się w tej specjalizacji. Zdaniem Ministra kluczowe jest tworzenie centrów szkoleń geriatrów i lekarzy innych specjalności w zakresie geriatrii.

Dużą nadzieję na ogólną poprawę sytuacji osób starszych oraz ich aktywizacji stanowią opracowane przez Radę Polityki Senioralnej założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020, które w wigilię ubiegłego roku zostały przyjęte przez rząd, a o których podczas Kongresu mówił minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Pracy i Polityki Społecznej wskazywał także na konieczność podejmowania działań ponad ministerialnych, wychodzących poza gmachy poszczególnych ministerstw, aby zapewnić komplementarność działań. 

Najpierw diagnoza, potem leczenie

To hasło wpajane studentom medycyny przez cały okres ich kształcenia. Podobnie powinniśmy postępować, pragnąc zmieniać polską rzeczywistość na lepsze. Podczas Kongresu przedstawiano dane pozwalające na diagnozę sytuacji seniorów w Polsce. Oto wybrane z nich: 

<< < 1 2 > >>
Źródło: Informacja prasowa l Fundacja na rzecz Zdrowego Starzenia się

comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!