Europa intensyfikuje transgraniczne badania nad rakiem

20 sty 2011 r.

Fot. Shutterstock

Sieciowanie i wspólna praca ponad granicami stanowią już nieodłączoną część nowatorskich badań naukowych w Europie i poza nią. Niewielu naukowców potrzebuje jeszcze zachęty do tworzenia sojuszy z kolegami z innych krajów. A poszukując partnerów coraz więcej z nich przedkłada doskonałość naukową nad lokalizację geograficzną.

W Europie olbrzymi krok naprzód w transgranicznych badaniach nad rakiem został poczyniony wraz z niedawnym uruchomieniem finansowanego ze środków unijnych projektu EUROCANPLATFORM (Europejska platforma badań translacyjnych nad rakiem), którego celem jest usprawnianie wszystkich aspektów badań nad rakiem w Europie - od badań podstawowych po testy przedkliniczne i kliniczne. 

Projekt EUROCANPLATFORM otrzymał 12 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Ta sieć doskonałości gromadzi 28 instytucji europejskich prowadzących bardzo intensywne prace badawcze w dziedzinie onkologii. 


Badania nad rakiem prowadzone przez instytucje europejskie mogą okazać się ważne dzięki wielu wyjątkowym atutom, a zwłaszcza solidnym podwalinom w biomedycynie i infrastrukturze, które rozciągają się od rejestrów pacjentów po bioinformatykę. Niemniej spotykały się one często z krytyką z powodu rozdrobnienia i niewystarczającej współpracy między kluczowymi podmiotami badawczymi. 
Profesor Ulrik Ringborg z Karolinska Institutet w Szwecji, koordynator projektu, zauważa: "W pewnym sensie można powiedzieć, że ta inicjatywa stanowi zmianę paradygmatu w badaniach nad rakiem. Projekt będzie realizowany przez pięć lat, tworząc strukturę współpracy w zakresie badań onkologicznych w UE." 


Mimo spektakularnego postępu w badaniach onkologicznych, roczna zachorowalność na raka nadal rośnie, głównie z powodu starzenia się populacji. Aczkolwiek część tego wzrostu nie jest związana z wiekiem populacji. Nowotwór to złożona choroba wywoływana przez interakcje wielu czynników, w tym starzenia się, trybu życia i predyspozycji genetycznych. 


W minionych latach byliśmy świadkami radykalnego postępu w poznawaniu mechanizmów molekularnych, które powodują przekształcanie normalnej komórki w nowotworową. Jednak nadal nasza wiedza wymaga dalszego uzupełnienia. Pozostaje wciąż wiele nierozwiązanych kwestii dotyczących diagnostyki i leczenia. Co więcej brakuje nam masy krytycznej potrzebnej do szybkiego wprowadzenia nowych odkryć w środowisku klinicznym. 


"Istotnym elementem projektu jest zapewnienie odpowiedniej terapii danemu pacjentowi w odpowiednim czasie" - mówi profesor Ringborg. Dzięki zaawansowanym badaniom zmian DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego), ekspresji RNA (kwasu rybonukleinowego) oraz białek w nowotworach i zdrowych tkankach, oczekuje się, że projekt EUROCANPLATFORM otworzy nowe możliwości walidacji reakcji nowotworów na leczenie. 


Profesor Ringborg podsumowuje: "Ale zanim tam dotrzemy musimy przeprowadzić ogromną ilość badań, gdyż zakres możliwych nowotworów i metod leczenia jest ogromny. Żaden ośrodek badawczy nie dysponuje potrzebnymi zasobami. Musimy zadbać o to, by w pełni koordynować i wykorzystywać posiadane zasoby. Ostatecznymi beneficjentami będą pacjenci, społeczeństwo i sektor opieki zdrowotnej." 


W skład zespołu EUROCANPLATFORM wchodzą eksperci z Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch.

Więcej informacji: 
Karolinska Institutet: 
http://ki.se/?l=en 
Karta informacji o projekcie EUROCANPLATFORM w serwisie CORDIS - proszę kliknąć: 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&DOC=1&CAT=PROJ&QUERY=012da2c8f478:cfad:5ba9ea83&RCN=97701tutaj

Źródło danych: Karolinska Institutet 
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Karolinska Institutet. 


comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!