W kraju, w którym przeprowadza się dużo badań klinicznych żyje się lepiej. Badania a gospodarka

2 maj 2014 r.

Fot, Shutterstock

Badania kliniczne nie odbywają się bez wpływu na gospodarkę danego kraju. Sprawa nie ogranicza się jedynie do faktu, że innowacyjne firmy farmaceutyczne zostawiają pieniądze, ale ma znacznie dalszy zasięg.

Innowacje

Trzy spośród dziesięciu firm najwięcej inwestujących w innowacje w obrębie Unii Europejskiej to koncerny farmaceutyczne. W pierwszej 30 na świecie, firm farmaceutycznych jest aż osiem. 

- Przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny jest branżą, która przeznacza najwięcej na badania i rozwój (B+R) w porównaniu do sprzedaży, to jest 17 proc. – mówiła Ewa Jakuczek-Kowalczyk ze Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm farmaceutycznych INFARMA podczas konferencji „Badania kliniczne – korzyści i szanse” (20.05.2014 r.).

Na kolejnym miejscu znajdują się firmy zajmujące sie oprogramowaniem i komputerami – te na B+R przeznaczają już tylko 9,6 proc.

Wysokie koszty, wysokie ryzyko

Koszty opracowania nowego leku stale rosną. W tej chwili koszt powstania produktu leczniczego sięga 1,3 mld dolarów. Co więcej, w tej  branży istnieje olbrzymie ryzyko niepowodzenia – od wynalezienia molekuły do powstania leku prowadzi długa droga, w której tysiące prób zostaje przerwanych. Dodatkowo produkt leczniczy, nawet jeśli pomyślnie przejdzie wszystkie fazy badań, aby przynieść firmie zysk, musi uzyskać refundację.

Inwestycje w rozwój leków i szczepionek, wiążą się z olbrzymim rynkiem biznesowym, wymagającym dialogu z kluczowymi interesariuszami: Organem regulacyjnym i Płatnikiem – wyjaśniała podczas konferencji Ewa Jakuczek-Kowalczyk. 

Podział wydatków

Rocznie firmy farmacetyczne wydają w Polsce na badania kliniczne ok. 860 mln zł (dane za raportem PwC, „Badania kliniczne w Polsce – Główne wyzwania”, 2010 r.). Około jednej czwartej z tej kwoty trafia do budżetu państwa jako podatki bezpośrednie opłacane przez sponsorów badań klinicznych i/lub niezależne firmy CRO.

Większość kosztów pochłaniają wynagrodzenia dla pracowników, ale zarabiają także inne podmioty, np. firmy świadczącze rozmaite usługi (kurierzy, firmy oferujące zakwaterowanie, tłumacze) dostają z tego „tortu” ok. 8 proc. Udział ośrodków prowadzących badania sięga 11 proc. budżetu.

Badania a NFZ

Dzięki prowadzonym badanim klinicznym Narodowy Fundusz Zdrowia oszczędza pieniądze, ponieważ sponsor badań klinicznych współfinansuje pacjentów biorących udział w terapii. Przykład onkologii pokazuje jak istotne kwoty zostają w kasie NFZ.

Spośród 390 tys. Polaków z chorobami nowotworowymi, 4 proc. bierze udział w badaniach klinicznych. Narodowy Fundusz Zdrowia oszczędza na tym ok. 130 mln zł.  

Korzyści dla gospodarki

Ankietowani w raporcie „Badania kliniczne w Polsce – Główne wyzwania” (PwC, 2010 r.) wskazali największe korzyści płynące z prowadzenia badań klinicznych. Prawie wszyscy (96 proc.) zgodzili się, że najistotniejszy jest dostęp do zaawansowanych terapii dla pacjentów. 88 proc. badanych wskazało także wkład w gospodarkę i inne aspekty finansowe. Ponad połowa zwróciła uwagę na możliwość edukacji i rozwoju pacjentów. 42 proc. respondentów jako istotną korzyść podało tworzenie dodatkowych miejsc pracy, podobna liczba badanych wskazała transfer technologii i „know-how”.

Ewa Jakuczek-Kowalczyk podsumowuje wpływ badań na gospodarkę, rozdzielając efekty na wymierne (bezpośrednie) i niewymierne (pośrednie):

Efekty wymierne

  • Wpływy do budżetu państwa;
  • Oszczędności alternatywne dla systemu opieki zdrowotnej (głownie dla publicznych wydatków na służbę zdrowia);
  • Dodatkowe źródło wynagrodzeń dla badaczy/personelu medycznego i ośrodków badawczych;
  • Wzrost zatrudnienia i popyt na usługi w innych sektorach.

Efekty niewymierne

  • Ułatwiony dostęp do podwyższonych standardów leczenia dla pacjentów;
  • Rozprzestrzenianie się know-how;
  • Transfer nowych technologii;
  • Większe szanse dla badaczy/lekarzy (zwłaszcza młodych). 

Źródło: na podstawie prezentacji Ewy Jakuczek-Kowalczyk podczas konferencji „Badania kliniczne – korzyści i szanse” (20.05.2014 r.)


comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!