Globalny rynek leków do 2018 roku - prognoza

22 lis 2014 r.

Fot. Shutterstock

IMS Health prognozuje w 2018 roku wartość globalnego rynku leków na poziomie 1,3 bln dolarów USA, liczonego w cenach producenta netto. W ciągu najbliższych 5 lat, średnioroczny wzrost wartościowy (CAGR) globalnego rynku leków osiągnie tempo na poziomie 4-7%.

Według najnowszego raportu, opublikowanego przez IMS Institute for Healthcare Informatics „The Global Outlook for Medicines Through 2018”, lata 2014 – 2015 w znacznym stopniu przyczynią się do osiągnięcia prognozowanego wzrostu wartościowego. Właśnie w tym okresie oczekuje się największych rocznych wzrostów wartościowych globalnego rynku leków. Wynikają one z szeroko stosowanych w krajach rozwiniętych1) specjalistycznych leków innowacyjnych i wzrastającej świadomości chorych dotyczącej poprawy dostępu do leków na rynkach dynamicznego wzrostu2), a także z faktu, iż w tych latach nie mamy do czynienia ze znaczącym poziomem wygasania ochrony patentowej na światowych rynkach leków.

W późniejszym okresie prognozy, czyli w latach 2016 – 2018,  globalny wzrost wartościowy będzie bardziej umiarkowany a głównymi motorami tego wzrostu będą Stany Zjednoczone, kraje EU53) oraz Japonia. Rynki dynamicznego wzrostu będą zwiększały w tym okresie swój udział w globalnym wzroście rynku, co pozwoli im na osiągnięcie w 2018 roku blisko 50% udziału w globalnym wzroście wartościowym rynku leków.

Dynamika wzrostu – oprócz zmienności w czasie – zależeć będzie również od czynników  charakteryzujących poszczególne kraje. W Stanach Zjednoczonych – największym rynku leków na świecie - średnioroczna dynamika wzrostu wartościowego w latach 2014-2018 osiągnie poziom 5-8% i zależeć będzie przede wszystkim od wpływu wygasającej ochrony patentowej, wprowadzania rozwiązań prawnych dotyczących opieki zdrowotnej czy tempa starzenia się społeczeństwa. Kraje  EU5 osiągną średnioroczną dynamika wzrostu w prognozowanym okresie na poziomie 1-4%, jako rezultat wychodzenia tych krajów z recesji ale także presji na dalsze obniżanie cen leków. Rynki z największą średnioroczną dynamiką wzrostu wartościowego - na poziomie 8-11% - to kraje dynamicznego wzrostu. W tym przypadku tempo wzrostu zależne będzie przede wszystkim od zwiększającej się liczby ludności, wzrastającej świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz rozwoju gospodarczego kraju. Na tych rynkach, wzrost będzie generowany przez dynamiczny rozwoju segmentu leków generycznych oraz zwiększony poziomu stosowania leków biologicznych. Chiny, jako jeden z krajów dynamicznie rozwijających się, a obecnie również drugi największy rynek leków na świecie, osiągnie w 2018 roku wartość 155-185 mld dolarów USA.

Oczekuje się, że za 40 % globalnego wzrostu wartościowego odpowiedzialne będą leki specjalistyczne stosowane w krajach rozwiniętych. Leki te będą wprowadzały nowe standardy terapii, często przełomowych w chorobach onkologicznych, układu oddechowego, immunosupresyjnych czy chorobach zakaźnych. Szacuje się, że wprowadzenie nowych leków stosowanych w onkologii może przynieść w samym tylko roku 2018 - 100 mld dolarów USA. Natomiast w przypadku leków stosowanych w leczeniu WZW C wartość 100 mld dolarów USA zostanie osiągnięta w  przeciągu 5 lat prognozy.

Według autorów raportu w  najbliższych 5 latach do sprzedaży zostanie wprowadzonych blisko 200 nowych leków. Przemawia za tym bardzo duża liczba cząsteczek, które są obecnie w końcowej fazie badań klinicznych, a z których blisko ¼ dotyczy substancji do stosowania w leczeniu chorób onkologicznych.

Dynamika wzrostu wartości rynku farmaceutycznego wynikająca ze zmiany jaką odgrywają leki w systemach opieki zdrowotnej różni się znacząco - zarówno w czasie jak i w poszczególnych krajach. Istotną rolę w procesie kształtowania wydatków na leki odgrywa wpływ cyklu innowacji, rosnący nacisk na wyniki i efektywność leczenia w ochronie zdrowia oraz dążenie do powszechnego w skali globu ubezpieczenia zdrowotnego.

Raport, wraz z założeniami i wnioskami jest dostępny na stronie www.theimsinstitute.org.


1) kraje rozwinięte: USA, Japonia, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Kanada, Korea Południowa

2) rynki dynamicznego wzrostu: Chiny, Brazylia, Rosja, Indie, Algieria, Argentyna, Kolumbia, Egipt, Indonezja, Meksyk,  Nigeria, Pakistan, Polska, Rumunia, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Wenezuela, Wietnam

3) kraje EU5: Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania

Źródło: Informacja prasowa

comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!