Biomarkery do wczesnej diagnozy nowotworów złośliwych

19 gru 2014 r.

Fot. Shutterstock

Wczesne rozpoznanie nowotworu znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Wymagane są więc lepsze techniki diagnozowania i zwalczania nowotworów złośliwych, zapewniające wczesne rozpoznanie.

Takie nowotwory złośliwe, jak rak jajnika, endometrium, pęcherza moczowego lub gruczołu krokowego każdego roku są przyczyną śmierci milionów ludzi na całym świecie. Wczesne rozpoznanie jest kluczowym czynnikiem warunkującym przełom w leczeniu i poprawę wyników pacjenta.

Finansowany przez UE projekt PROTBIOFLUID stworzył sieć współpracy w celu opracowania technik wykrywania nowotworów i przekazywania uzyskanej wiedzy środowisku medycznemu. Badano biopłyny w celu opracowania swoistych profili proteomicznych, które mogłyby pełnić rolę biomarkerów do diagnozy onkologicznej.

Od samego początku projekt był katalizatorem do zorganizowania wyspecjalizowanej sieci współpracy naukowej. Objęła ona czołowych partnerów badawczych ze wzajemnie uzupełniającymi się kompetencjami.

Zdefiniowano szereg strategii identyfikacji markerów diagnostycznych raka jajnika, endometrium i gruczołu krokowego oraz markerów prognostycznych raka jajnika. Naukowcy sfinalizowali etap optymalizacji wszystkich tworzonych metod i obecnie prowadzą dogłębne badania i analizę danych. Scharakteryzowali zdarzenia molekularne podczas naciekania myometrium in vitro i in vivo związane z czynnikiem transkrypcyjnym ETV5, jako że ekspresja tego genu jest podwyższona w inwazyjnych rakach.

Inwazyjne guzy występują w wielu typach raka i są wywołane transformacją komórek nabłonkowych w mezenchymatyczne przy udziale E-kadheryny, będącej białkiem transbłonowym. Naukowcy stwierdzili, że zależność pomiędzy E-kadheryną i jej wariantem ma wartość prognostyczną w ocenie guza. Aby oceniać przyszłe terapie opracowali modele zwierzęce raka gruczołu krokowego i endometrium, w których można prowadzić badania kontrolne in vivo i analizować progresję guza. To narzędzie umożliwia monitorowanie in vivo, aby oceniać skuteczność leków i rolę cząsteczek docelowych.

Na koniec projektu PROTBIOFLUID partnerzy planują stworzyć sieć współpracy pomiędzy swoimi macierzystymi instytucjami do prowadzenia wspólnych projektów. Ten zaczątek zespołów będzie stanowić trzon rozrastającej się sieci współpracy na rzecz innowacyjnych metod leczenia tych śmiercionośnych raków.


comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!