Liczba lekarzy na 10 tys. osób - regionalnie zróżnicowana

17 lut 2015 r.

Fot. Shutterstock

Liczba lekarzy przypadających na 10 tys. osób jest zróżnicowana w poszczególnych województwach; waha się od 14 w Wielkopolsce do ponad 26 na Mazowszu – wynika z opublikowanej we wtorek informacji GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 r.”.

Dane wskazują, że liczba pielęgniarek na 10 tys. mieszkańców była najmniejsza w województwie wielkopolskim – 40, zaś największa w województwie lubelskim – niemal 60.

Według rejestrów prowadzonych przez izby lekarskie, izby pielęgniarek i położnych, izby aptekarskie oraz izby diagnostów laboratoryjnych, prawo wykonywania zawodu posiadało w 2013 r. 139,6 tys. lekarzy, 39,5 tys. lekarzy dentystów, 280 tys. pielęgniarek, 34,8 tys. położnych, 30,5 tys. farmaceutów i 14,3 tys. diagnostów.

W porównaniu z 2012 r. w większości z wymienionych zawodów medycznych dał się zauważyć wzrost liczby uprawnionych do wykonywania zawodu, przy czym największy odnotowano w grupie lekarzy oraz diagnostów laboratoryjnych (wzrost o 2,5 tys. osób).

Jednocześnie wśród pielęgniarek i położnych odnotowano znaczny spadek – o ponad 3 tys. wśród pielęgniarek i o 300 wśród położnych uprawnionych do wykonywania zawodu.

W informacji przypomniano, że dynamika liczby osób posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego jest wypadkową naturalnych ubytków związanych z odchodzeniem roczników starszych oraz podejmowaniem pracy za granicą oraz napływu nowych osób, który uwarunkowany jest liczbą osób kończących uczelnie i szkoły medyczne.

W 2013 r. na terenie Polski działało 12,2 tys. aptek ogólnodostępnych, 34 apteki zakładowe i 1,3 tys. punktów aptecznych. Niemal wszystkie apteki ogólnodostępne należały do prywatnych właścicieli (99,6 proc.).

W 2013 r. na jedną aptekę ogólnodostępną przypadało przeciętnie 3,1 tys. osób, czyli o 100 mniej niż przed rokiem. W poszczególnych województwach wskaźnik ten zawierał się w przedziale od 2,7 tys. (dla woj. lubelskiego) do 3,6 tys. (dla woj. warmińsko-mazurskiego). Na wsi na 1 aptekę ogólnodostępną przypadało 7,7 tys. mieszkańców. Po uwzględnieniu działających na obszarach wiejskich punktów aptecznych, liczba ludności wiejskiej przypadającej na aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny w 2013 r. wyniosła przeciętnie 4,7 tys.

Z danych zawartych w informacji GUS wynika, że w Polsce na koniec 2013 r. funkcjonowały 968 szpitale ogólne dysponujące 188,4 tys. łóżek, z których w ciągu roku skorzystało blisko 7,9 mln pacjentów.

Najwięcej łóżek szpitalnych było w dwóch największych pod względem liczby ludności województwach: mazowieckim – 26,5 tys. łóżek (14,1 proc. wszystkich łóżek) i śląskim – 25,9 tys. łóżek(tj. 13,7 proc). W sumie szpitale w tych dwóch województwach dysponowały ponad 1/4 wszystkich łóżek szpitalnych w Polsce. Najmniej łóżek odnotowano w woj. lubuskim (4,5 tys. tj. 2,4 proc.) oraz opolskim (4,9 tys. tj. 2,6 proc.).

Podobnie przedstawiała się struktura liczebności szpitali. Także w tym przypadku najwięcej odnotowano ich w woj. śląskim (145 tj. 15 proc.) i mazowieckim (120 tj. 12,4 proc.), a najmniej w woj. lubuskim oraz świętokrzyskim (po 25 tj. 2,6 proc.). (PAP)


comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!