Jak wiele Polaków uskarża się na problemy psychiczne?

5 mar 2015 r.

Fot. Shutterstock

Prawie 200 tys. Polaków w 2013 r. przebywało w szpitalach psychiatrycznych, a średni czas hospitalizacji to ponad 30 dni – wynika z informacji Ministerstwa Zdrowia. Na różne problemy z zakresu zdrowia psychicznego uskarża się od 20 proc. do 30 proc. Polaków.

W czwartek wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki przedstawił w Sejmie informację o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego za lata 2012 i 2013.

Corocznie w ramach ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej w Polsce leczy się 1,5 mln osób. Wśród zaburzeń psychicznych najczęstsze były zaburzenia niepsychotyczne. Najwięcej osób korzystało ze świadczeń ambulatoryjnych w województwie mazowieckim i wielkopolskim, najmniej natomiast w województwie opolskim oraz lubuskim.

Od 20 proc. do 30 proc. Polaków uskarża się na różne problemy z zakresu zdrowia psychicznego, m.in. obniżenie nastroju i aktywności, przewlekły lęk i drażliwość. Kilkanaście procent Polaków ujawnia lęki napadowe, lęki społeczne i napady złości.

W szpitalach psychiatrycznych w 2013 r. przebywało 195,5 tys. pacjentów, o 1,6 tys. osób mniej niż w 2012 r. Średni pobyt chorego w szpitalu psychiatrycznym wyniósł 30,3 dnia i był o 2 dni dłuższy niż średni pobyt pacjentów na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych.

Posłanka Ewa Czeszejko-Sochacka (PO) przypomniała, że w tegorocznych planach rządu jest m.in. zmiana wyceny świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz zmiany legislacyjne wspierające założenia programu. Poinformowała również, że trwają prace nad nową edycją Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego, którego ważnym elementem mają być centra zdrowia psychicznego.

Poseł Piotr Chmielowski, przedstawiając stanowisko klubu SLD, zauważył, że w sprawozdaniu przygotowanym przez ministerstwo zdrowia brak m.in. szczegółowych informacji o sposobach finansowania poszczególnych etapów programu.

Poseł Czesław Hoc powiedział, że stanowisko klubu PiS do sprawozdań przedstawionych w czwartek przez MZ jest „wysoce negatywne”. Podkreślił m.in., że program nie dał szansy na stworzenie „nowoczesnej, odpowiednio zorganizowanej i finansowanej opieki psychiatrycznej”. Wskazał też na potrzebę organizowania centrów zdrowia psychicznego i stworzenia sieci zespołów leczenia środowiskowego. Zdaniem klubu PiS potrzebne jest również wdrożenie skutecznego programu profilaktyki samobójstw i opieki psychologicznej w szkołach. Zdaniem PiS najważniejszym problemem jest jednak niedostateczne finansowanie opieki psychiatrycznej.

Posłanka Halina Szymiec-Raczyńska (PSL) oceniła, że w wyniku realizacji programu podejmowanych jest dużo działań informacyjnych i profilaktycznych. Konieczne jednak jest polepszenie warunków leczenia pacjentów psychiatrycznych. Podkreśliła, że brakuje m.in. miejsc na oddziałach psychiatrycznych, centrów zdrowia psychicznego oraz miejsc pracy chronionej dla chorych psychicznie.

Koordynatorem Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego jest minister zdrowia. Założenia programu są realizowane przez ministrów: sprawiedliwości, obrony narodowej, zdrowia, edukacji narodowej, pracy i polityki społecznej, nauki i szkolnictwa wyższego oraz spraw wewnętrznych. W realizację programu zaangażowany jest również Narodowy Fundusz Zdrowia.

Program realizowany jest także przez jednostki samorządu terytorialnego. W 2013 r. wszystkie województwa, 81 proc. powiatów, 92 proc. miast na prawach powiatu oraz 58 proc. gmin podejmowało różne inicjatywy na rzecz poprawy zdrowia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Program został zaplanowany na lata 2011-2015. Jego główne założenia to promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Chodzi także o zapewnienie osobom z takimi zaburzeniami dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, które umożliwią im życie w rodzinie i społeczeństwie. Program miał także przyczynić się do rozwoju badań naukowych i tworzenia systemu informacji koniecznych do skutecznego zapobiegania zaburzeniom psychicznym. (PAP)


comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!