Status społeczno-ekonomiczny skorelowany z polem powierzchni mózgu dzieci

9 kwi 2015 r.

Fot. Shutterstock

Wyniki nowych badań sugerują istnienie korelacji między wykształceniem rodziców a ubóstwem i rozwojem mózgu dziecka.

W ramach badań, prowadzonych pod kierunkiem Uniwersytetu Columbia i Szpitala Dziecięcego w Los Angeles, USA, analizowano powiązania między czynnikami społeczno-ekonomicznymi a morfometrią mózgu u ponad 1 000 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 20 lat. Zespół odkrył zależność logarytmiczną między dochodami a polem powierzchni mózgu.

Wyniki badań, opublikowane niedawno w »Nature Neuroscience«, sugerują także, że dochody najściślej wiążą się ze strukturą mózgu dzieci znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Jak czytamy w streszczeniu, w przypadku dzieci z rodzin o niższych dochodach, niewielkie różnice w poziomie zarobków wiązały się ze stosunkowo dużymi różnicami w polu powierzchni mózgu, podczas gdy u dzieci z rodzin o wyższych dochodach, podobny wzrost zarobków przekładał się na mniejsze różnice w polu powierzchni. Powiązania te były najbardziej widoczne w regionach odpowiedzialnych za język, czytanie, funkcje wykonawcze i orientację przestrzenną. Odzwierciedlały się też w polu powierzchni warunkowanym różnicami w statusie społeczno-ekonomicznym pod względem niektórych zdolności neuropoznawczych.

Magazyn »Science« cytuje kierowniczki badań – Kimberly Noble i Elizabeth Sowell – które stwierdziły że różnica między niższymi a wyższymi dochodami pociąga za sobą radykalne następstwa: pole powierzchni kory dzieci z rodzin o rocznym dochodzie sięgającym maksymalnie 25 000 USD (około 23 200 EUR) jest w przybliżeniu o 6% mniejsze niż w przypadku dzieci z rodzin zarabiających ponad 150 000 USD (około 139 200 EUR).

»Science« informuje także, iż wykształcenie rodziców jest skorelowane liniowo z ogólnym polem powierzchni kory. Jak czytamy: „W dużym przybliżeniu, pole powierzchni kory dzieci, których rodzice mają wykształcenie średnie (12 lat edukacji lub mniej) było o 3% mniejsze niż tych, których rodzice studiowali (15 lat edukacji lub więcej)”.

Rasa i etniczność nie wywarły wpływu na żadną z korelacji, gdyż jak »Science« relacjonuje wypowiedź Noble: „Powiązania między statusem społeczno-ekonomicznym a strukturą mózgu były takie same, niezależnie od pochodzenia rasowego”.

Należy zaznaczyć, że powody korelacji nie zostały jeszcze przez naukowców wyjaśnione. »Science« dodaje: „Niski status społeczno-ekonomiczny może hamować rozwój mózgu z powodu stresu panującego w rodzinie, większego narażenia na toksyny występujące w środowisku czy niedostateczne odżywienie, podczas gdy rodziny o wyższym statusie mogą być w stanie zapewnić dzieciom wyższy poziom stymulacji poznawczej”.

Naukowcy zapewniają także, że wyniki nie zostały zniekształcone, by wzmacniać negatywne stereotypy. Sowell w wypowiedzi dla »The Guardian« zauważyła, że: „Komunikat nie brzmi ‘jeżeli jesteś biedny, twój mózg będzie mniejszy i nic nie można na to poradzić’. To zupełnie nie o to chodzi. Poprawa dostępu do zasobów wzbogacających środowisko rozwojowe może potencjalnie zmienić na lepsze przebieg rozwoju mózgu, nawet w przypadku dzieci i nastolatków z badanego zakresu wiekowego”.

Więcej informacji:
http://www.nature.com/neuro/journal/vaop/ncurrent/full/nn.3983.html


comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!