Lista leków refundowanych: projekt zmian od 1 maja 2015 roku

21 kwi 2015 r.

Fot. Shutterstock

Ministerstwo Zdrowia informuje, iż w porównaniu z poprzednim wykazem leków refundowanych od 1 marca 2015 roku dodano 68 nowych produktów, które są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 maja 2015 roku terminu obowiązywania tych decyzji w obwieszczeniu nie znajdzie się 46 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Dla 100 produktów zawierających 33 substancje czynne, rodzaje środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzaje wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: od 64,45 zł do 1 gr.

Natomiast dla 358 produktów zmniejszy się dopłata pacjenta – od 26,12 zł do 1 gr, dla 238 produktów wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 196,02 zł, dla 470 produktów zmniejszą się ceny detaliczne brutto – od 67,67 zł do 1 gr, a dla 66 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto – od 1 gr do 33,11 zł.

Zwiększy się dostępność leczenia w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii.

W ramach nowego programu lekowego Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) refundacją zostaną objęte: lek zawierający aflibercept (1 kod EAN) i lek zawierający ranibizumab (1 kod EAN). Objęcie refundacją tych leków stosowanych w terapii zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem jest długo oczekiwaną zmianą – zarówno przez pacjentów, jak i specjalistów. Utworzenie nowego programu lekowego poprawi dostępność pacjentów z AMD do nowoczesnego leczenia z zastosowaniem wskazanych leków. 

W ramach programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C refundacją zostanie objęty lek zawierający simeprewir (1 kod EAN). Jednocześnie zmieni się treść tego programu w zakresie kryteriów kwalifikacji. Przede wszystkim zostanie zniesione kryterium obecności genotypu T/T dla genu rs12979680 IL 28 – w przypadku kwalifikacji do programu pacjentów wcześniej nieleczonych oraz kryterium włóknienia wątroby w stopniu co najmniej 2 w skali Scheuer'a – zarówno w przypadku pacjentów wcześniej leczonych nieskutecznie, jak i wcześniej nieleczonych, co w istotny sposób wpływa na poszerzenie populacji leczonej z zastosowaniem inhibitorów proteazy w ramach programu. 

Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii.  

Zmieniono treść programu lekowego Leczenie stwardnienia rozsianego. Zniesiono dolną granicę wieku dla stosowania interferonów i octanu glatirameru. Nowy kształt programu lekowego umożliwia prowadzenie w jego ramach terapii u dzieci bez ograniczenia wiekowego. Dodatkowo zmieniono treść programu w zakresie punktu 1.4. Kryteriów kwalifikacji.  Do programu są włączane, bez konieczności ponownej kwalifikacji, pacjentki wyłączone z programu w związku z ciążą, które w momencie wyłączenia spełniały pozostałe kryteria przedłużenia leczenia. 

W ramach katalogu chemioterapii rozszerzono zakres wskazań refundacyjnych dla leków zawierających darbepoetynę (2 kody EAN) i epoeptynę (3 kody EAN) o zespoły mielodysplastyczne w przypadku niskiego lub pośredniego-1 ryzyka wg IPSS – bez del(5q) u pacjentów z objawową niedokrwistością. 

Refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające substancje czynne: tenofowir (1 kod EAN), immunoglobulinę ludzką (2 kody EAN). 

Dla 16 leków zawierających 5 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 2277,08 zł do 0,54 zł.


comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!