Znaleziono: 120

obszarterapeutyczny status city name
choroby układu oddechowego, nowotwory badanie rekrutujące Poznań Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby, badanie kliniczne fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania MPDL3280A (przeciwciało anty-PD-L1) w porównaniu z docetakselem u pacjentów chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca po uprzednim niepowodzeniu chemioterapii opartej na związkach platyny
nieznany Białystok - Bydgoszcz - Elbląg - Gdynia - Katowice - Lublin - Nadarzyn - Olsztyn - Poznań - Puławy - Sopot - Toruń - Warszawa
Wrocław
Randomizowane badanie fazy 3b/4 dotyczące punktów końcowych bezpieczeństwa dla dwóch dawek Tofacitinibu w porównaniu z inhibitorem czynnika martwicy nowotworów (TNF) u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
zaburzenia hormonalne i/lub metaboliczne badanie jeszcze nie rekrutujące Białystok
Lublin
Płock
Warszawa
Badanie kliniczne porównujące skuteczność i bezpieczeństwo insuliny degludec/insuliny aspart i BIAsp 30 u pacjentów z cukrzycą typu 2 nigdy wcześniej nieleczonych insuliną.
choroby układu nerwowego badanie jeszcze nie rekrutujące Kraków
Warszawa
Podwójnie zaslepione, kontrolowane placebo, w równolegych grupach badanie skutecznosci i bezpieczeństwa stosowania pregabaliny jako terapii wspomagającej dla dzieci w wieku od 1 miesiąca do < 4 lat włącznie, z napadami częściowymi lub napadami częściowymi wtórnie uogólnionymi.
choroby układu pokarmowego, nowotwory badanie jeszcze nie rekrutujące Konin
Warszawa
Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy II oceniające profilaktyczne stosowanie oktreotydu w celu zapobiegania lub redukowania częstości występowania i stopnia nasilenia biegunek u pacjentów otrzymujących lapatynib z kapecytabiną w ramach leczenia przerzutowego raka piersi.
nowotwory badanie jeszcze nie rekrutujące Słupsk Randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowe badanie fazy III, oceniające azacytydynę z eltrombopagiem lub placebo w leczeniu chorych z zespołami mielodysplastycznymi ryzyka pośredniego-1 (INT1), pośredniego-2 (INT2) i wysokiego według IPSS.
nowotwory badanie jeszcze nie rekrutujące Białystok
Bielsko-Biała
Warszawa
Wrocław
Badanie fazy III dożylnej vinfluniny w skojarzeniu z metotreksatem w porównaniu z metotreksatem w monoterapii u pacjentów z nawrotowym lub przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem głowy i szyi uprzednio leczonych chemioterapią opartą na pochodnych platyny (badanie L00070 IN 309 F0.
badanie jeszcze nie rekrutujące Białystok
Katowice
Łódź
Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metoda ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie kliniczne fazy III trwające 26 tygodni z przedłużeniem n kolejne 78 tygodni, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa preparatu ertugliflozin u chorych na cukrzyce typu 2 z niedostateczna kontrolą glikemii przy monoterapii metforminą
badanie jeszcze nie rekrutujące Łódź Efficacy and Safety of AQX-1125 in Unstable COPD
badanie rekrutujące Białystok
Bydgoszcz
Giżycko
Lubin
Oleśnica
Ostrów Wielkopolski
Rzeszów
Skierniewice
Tarnów
Tarnów
Warszawa
Wrocław
Zgierz
Łódź
Żnin
Efficacy and Safety Study of Benralizumab Added to Medium-dose Inhaled Corticosteroid Plus LABA in Patients With Uncontrolled Asthma
badanie rekrutujące Bialystok
Bialystok
Białystok
Gdansk
Katowice
Krakow
Lodz
Lodz
Lublin
Lublin
Ostrow Wielkopolski
Poznan
Strzelce Opolskie
Tarnow
Warsaw
Wroclaw
A Safety and Efficacy Study of Beclomethasone Dipropionate Delivered Via Breath-Actuated Inhaler (BAI) or Metered-Dose Inhaler (MDI) in Participants >=12 Years Old With Persistent Asthma
badanie rekrutujące Lodz Role of the Therapy Tailored to Risk Factors in Treating Adult Patients (≤60) With Acute Myeloid Leukemia
nieznany Gliwice Historical Data Analysis of Hematological Remission and Survival in Adults With R/R Acute Lymphoblastic Leukemia
badanie rekrutujące Bialystok
Krakow
Lubin
Szczecin
Warszawa
Warszawa
A Study of Gantenerumab in Patients With Mild Alzheimer Disease
badanie rekrutujące Warsaw The Effect of Routine Video-recording on Colonoscopy Quality Indicators.
badanie jeszcze nie rekrutujące Lodz Comparative Effectiveness Research to Assess the Use of Primary ProphylacTic Implantable Cardioverter Defibrillators in Europe
badanie rekrutujące Bydgoszcz
Poznan
Warszawa
Wroclaw
Reduced-dosed Rivaroxaban in the Long-term Prevention of Recurrent Symptomatic VTE(Venous Thromboembolism)
badanie jeszcze nie rekrutujące Bialystok
Lodz
Long-term Safety Study of QGE031 in Patients With Allergic Asthma Who Completed Study CQGE031B2201
badanie rekrutujące Bialystok
Czestochowa
Dzialdowo
Golub Dobrzyń
Legnica
Lublin
Radom
Szczecin
Warszawa
Wroclaw
Zabrze
Zamosc
Zary
Zgierz
Dose Finding Study to Treat High Phosphate Levels in the Blood.
nieznany Warsaw Phase 3 Extension Study of Ataluren (PTC124) in Patients With Nonsense Mutation Dystrophinopathy

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!