Fundusze Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie badań

Unia wspiera badania w zakresie pediatrycznych produktów leczniczych w ramach swojego wieloletniego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Na mocy art. 40 rozporządzenia UE jest szczególnie zobowiązana do finansowania badań nad produktami leczniczymi niechronionymi patentem. Wsparcie przyznawane jest na projekty, które pomyślnie przeszły wzajemną ocenę niezależnych ekspertów w odpowiedzi na zaproszenia do składania wniosków ogłaszane regularnie przez Komisję. Aby zapewnić przeznaczanie funduszy na badania nad produktami leczniczymi odpowiadającymi na najważniejsze potrzeby, Komitet Pediatryczny przyjął priorytetowy wykaz substancji czynnych niechronionych patentem (http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2009/10/WC500004017.pdf), które wymagają przeprowadzenia badań. 

Dotychczas 16 projektów obejmujących co najmniej 20 substancji czynnych niechronionych patentem otrzymało dofinansowanie UE, a całkowite wsparcie wyniosło 80 mln EUR.

Wykaz finansowanych projektów

Wykaz projektów dotyczących leków niechronionych patentem finansowanych przezKomisjęEuropejską w ramach programu ramowego UE w zakresie zdrowia: wyniki wobszarze 4.2, zaproszenia do składania wniosków w zakresie leków niechronionych patentem 2, 3, 4 i 5.

  • HEALTH.2007-4.2-1 Dostosowanie leków niechronionych patentem do szczególnych potrzeb populacji pediatrycznej.
  • HEALTH.2009-4.2-1 Dostosowanie leków niechronionych patentem do szczególnych potrzeb populacji pediatrycznej.
  • HEALTH.2010.4.2-1 Niechronione patentem leki dla dzieci. FP7-HEALTH-2010 pojedynczy etap.
  • HEALTH.2010.4.2-2 Międzynarodowa inicjatywa pediatryczna. Sieć doskonałości.
  • HEALTH.2011.4.2-1 Badania kliniczne niechronionych patentem leków dla dzieciinicjowane przez samych badaczy
Finansowane projekty dotyczące leków niechronionych patentem (rozpoczęte do dnia 1 stycznia 2012 r.) i dostępne zatwierdzone PIP. Źródło: Komisja Europejska
Badania kliniczne antybiotyków niechronionych patentem inicjowane przez samych badaczy. Źródło: Komisja Europejska
  • HEALTH.2011.2.3.1-1 Badania kliniczne antybiotyków niechronionych patentem inicjowane przez samych badaczy

 

 

 

Komisja Europejska

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

Lepsze leki dla dzieci – od koncepcji do realizacji
Ogólne sprawozdanie na temat doświadczeń zdobytych w wyniku stosowania rozporządzenia (WE) nr 1901/2006 w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii
(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!