Rozporządzenie pediatryczne sprzyja rozwojowi kompleksowej sieci wiedzy eksperckiej z zakresu pediatrii w UE. W tym kontekście zasadniczą rolę pełni Komitet Pediatryczny, jako że łączy on wysoki poziom wiedzy eksperckiej i kompetencji. 

Komitet wniósł wkład do opracowania wytycznych naukowych opublikowanych przez EMA i zorganizował dotychczas 22 specjalistyczne warsztaty dotyczące opracowywania leków dla dzieci. 

Ponadto w 2009 r. utworzono Europejską Sieć Badań w Pediatrii działającą w ramach EMA (Enpr-EMA). Chociaż przed wejściem w życie rozporządzenia sieć ekspertów będących w bezpośrednim kontakcie funkcjonowała w takich dziedzinach, jak onkologia pediatryczna, Enpr-EMA zapewnia wartość dodaną całościowego podejścia poprzez połączenie sieci krajowych i europejskich oraz badaczy i ośrodków dysponujących określoną wiedzą ekspercką w zakresie projektowania i przeprowadzania wysokiej jakości badań z udziałem dzieci. 

Nadal pozostaje jednak pytanie, czy ta wiedza ekspercka przekłada się na wystarczający potencjał w zakresie prowadzenia badań w specjalistycznym otoczeniu badawczym w UE. Dobrze rozwinięte sieci badawcze, które mogą ułatwiać niezbędne badania w celu spełnienia zobowiązań zawartych w planach badań klinicznych z udziałem populacji pediatrycznej, istnieją w niektórych, ale nie we wszystkich państwach członkowskich.

 

Komisja Europejska

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

Lepsze leki dla dzieci – od koncepcji do realizacji
Ogólne sprawozdanie na temat doświadczeń zdobytych w wyniku stosowania rozporządzenia (WE) nr 1901/2006 w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii
(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!