Perspektywy - zakończenie jak z bajki?

Fot. Shutterstock

 

Powrót do spisu treści "Lepsze leki dla dzieci – od koncepcji do realizacji"

Tytuł niniejszego sprawozdania brzmi „Lepsze leki dla dzieci – od koncepcji do realizacji”. Czytelnicy mogą uznać, że ze względu na ocenę, o której mowa powyżej, właściwsze byłoby dodanie znaku zapytania. Oczywiste jest, że jest jeszcze zbyt wcześnie na formułowanie stanowczych wniosków. Pomimo ponad pięcioletniego doświadczenia faktyczny wpływ rozporządzenia na zdrowie dzieci stanie się widoczny dopiero z upływem czasu, wraz z gromadzeniem doświadczenia w dłuższej perspektywie. 

Widać jednak zachęcające sygnały. Opracowywanie produktów do stosowania w pediatrii stało się w większym stopniu integralną częścią ogólnych prac nad produktami leczniczymi w UE. Dopuszczono do obrotu i udostępniono pacjentom szereg nowych produktów ze wskazaniami pediatrycznymi i w postaciach farmaceutycznych odpowiednich do wieku. Duża liczba zatwierdzonych planów badań klinicznych z udziałem populacji pediatrycznej świadczy o opracowywaniu kolejnych produktów. 

Należy jednak zauważyć, że błędem byłoby oczekiwać, iż rozporządzenie umożliwi rozwiązanie wszystkich problemów. Pełni ono raczej rolę istotnego katalizatora przyczyniającego się do poprawy sytuacji małych pacjentów. 

W ciągu ostatnich pięciu lat widoczne stały się pewne słabości i braki. Należy ściśle monitorować ich wpływ na ogólne wyniki rozporządzenia. W oparciu o działania przedstawione powyżej Komisja wraz z EMA zamierzają ulepszyć obecny sposób wdrażania przepisów. 

Nawet jeżeli wprowadzenie lepszych leków dla dzieci nie jest jeszcze faktem, ambicją wszystkich zaangażowanych zainteresowanych stron powinno być przyczynienie się poprzez tę część prawodawstwa do poprawy sytuacji dzieci, tak aby w sprawozdaniu z 2017 r. dyskusja nie dotyczyła głównie tego, czy na końcu tytułu sprawozdania należy postawić znak zapytania, lecz czy należy tam postawić wykrzyknik! 

 

 

Komisja Europejska

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

Lepsze leki dla dzieci – od koncepcji do realizacji
Ogólne sprawozdanie na temat doświadczeń zdobytych w wyniku stosowania rozporządzenia (WE) nr 1901/2006 w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii
(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!