Rozpowszechnianie informacji – docieranie nowych informacji do pacjentów i pracowników służby zdrowia

Fot. Shutterstock


Powrót do spisu treści "Lepsze leki dla dzieci – od koncepcji do realizacji"

Aby z powodzeniem zrealizować cele rozporządzenia, konieczne jest nie tylko gromadzenie danych dotyczących stosowania konkretnego produktu w populacji pediatrycznej, lecz także późniejsze odpowiednie przekazanie takich danych pediatrom oraz stosowanie przez nich uzyskanych danych w ich codziennej pracy z korzyścią dla ich pacjentów. 

W tym względzie z niektórych badań opublikowanych w literaturze medycznej wynika, że lekarze nie znają faktycznej skali przepisywania leku do stosowania u dzieci poza wskazaniami rejestracyjnymi. Ponadto twierdzi się, że przepisując leki, lekarze często mają w zwyczaju kierować się doświadczeniem osobistym, a nie informacjami opartymi na dowodach w dziedzinie pediatrii (Pięcioletnie sprawozdanie dla Komisji Europejskiej [zob. przypis 3], s. 41.)

Istnienie możliwość, że stosując uogólnienia, w badaniach tych nie uwzględniono różnorodności pracowników służby zdrowia, którzy są gotowi do przyjmowania nowych informacji w bardzo różnym stopniu w zależności od ich warunków pracy i konkretnej specjalizacji. Jednocześnie tego rodzaju spostrzeżenia mogą wskazywać na istnienie znacznej przeszkody w realizacji celu rozporządzenia pediatrycznego. 

Wydaje się, że właściwe organy i organizacje pracowników służby zdrowia na szczeblu krajowym mają szczególne kwalifikacje do rozważania właściwych sposobów zapewnienia odpowiedniego przepływu informacji. Niektóre państwa członkowskie wprowadziły już szereg narzędzi służących skutecznej i wydajnej komunikacji z pracownikami służby zdrowia, takich jak regularne spotkania, internetowe systemy upowszechniania informacji lub narodowe receptariusze. 

Zobacz kolejny rozdział "Zdobyte doświadczenia. Czy nagrody rekompensują obciążenie?"

 

Komisja Europejska

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

Lepsze leki dla dzieci – od koncepcji do realizacji
Ogólne sprawozdanie na temat doświadczeń zdobytych w wyniku stosowania rozporządzenia (WE) nr 1901/2006 w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii
(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!