W 2017 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej

12 cze 2014 r.

Fot. Shutterstock

Podmioty medyczne będą miały obowiązek prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej od sierpnia 2017 r., a nie od sierpnia br. - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Stosowny projekt nowelizacji został przygotowany przez grupę posłów.

Obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej jest częścią systemu informatyzacji ochrony zdrowia; zakłada on także wprowadzenie elektronicznych kart pacjenta, e-recept i e-skierowań.

Dzięki prowadzeniu dokumentacji medycznej w formie elektronicznej pacjenci otrzymają możliwość monitorowania statusu na liście osób oczekujących w kolejce do lekarza lub na badanie. Poradnie będą drogą elektroniczną przypominać o terminie wizyty. Pacjent będzie mógł w domu zalogować się i sprawdzić zalecania lekarskie z ostatniej wizyty.

"Z uwagi na skalę przedsięwzięcia, jakim jest wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, oraz zróżnicowany stopień informatyzacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych podjęto prace legislacyjne mające na celu wydłużenie okresu przejściowego, w którym równolegle będą funkcjonować papierowa i elektroniczna postać dokumentacji medycznej" - poinformował resort zdrowia.

Termin obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej przesunięto z 1 sierpnia 2014 r. na 1 sierpnia 2017 r.

Apelowała o to m.in. Naczelna Izba Lekarska. Pod koniec kwietnia prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza z apelem o "niezwłoczne zintensyfikowanie prac legislacyjnych", dotyczących informatyzacji w ochronie zdrowia. Zwrócił uwagę, że wciąż nie wyszły one poza fazę projektu założeń, podczas gdy do wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej pozostały jedynie trzy miesiące.

"Ogrom prac niezbędnych do wykonania w związku z wprowadzaniem dokumentacji elektronicznej oraz ich koszty nie dają możliwości pozytywnego zakończenia okresu przygotowywania się podmiotów wykonujących działalność leczniczą do rozpoczęcia przetwarzania dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej do 1 sierpnia 2014 r." - przekonywał prezes NRL.

W zeszłym roku Najwyższa Izba Kontroli przestrzegała, że uruchomienie systemu informacyjnego ochrony zdrowia może się znacznie opóźnić. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann zapewniał wtedy, że nie ma takiego zagrożenia.

Mówił, że choć harmonogram realizacji projektów jest "dość napięty", nie ma niebezpieczeństwa ich niezrealizowania. Resort podkreślał, że informatyzacja musi być wprowadzana stopniowo, to proces kilkuletni, wymagający także oswojenia pacjentów z nowymi rozwiązaniami.

Obecnie trwają prace nad założeniami rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Jego celem jest wprowadzenie zmian, które umożliwią pełne wdrożenie rozwiązań w zakresie informatyzacji w ochronie zdrowia, obejmujących: e-recepty, e-skierowania oraz e-zlecenia na wyroby medyczne, a także wprowadzenia działań z zakresu telemedycyny. Zostały w nim opisane m.in. zasady funkcjonowania elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) oraz Karty Specjalisty Medycznego (KSM), potwierdzającej udział takiego specjalisty w udzielaniu świadczenia.

KSM mają być wydawane w IV kwartale 2015 r., zaś KUZ mają być wydawane od IV kwartału 2015 r., początkowo dla celów pilotażowych w kilku wybranych placówkach medycznych. Ich wydawanie ma zakończyć się do końca 2017 r.

Obowiązek wystawiania recept jedynie w postaci elektronicznej ma obowiązywać od 1 sierpnia 2016 r. Z kolei e-skierowania i e-zlecenia na wyroby medyczne mają być wystawiane jedynie w postaci elektronicznej od 1 marca 2017 r.

Resort chce, aby KUZ, oprócz funkcji dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, był też nośnikiem danych niezbędnych przy udzielaniu pomocy pacjentowi w nagłych wypadkach (medyczne dane ratunkowe). Dane takie byłyby umieszczone na karcie wyłącznie wtedy, jeżeli pacjent wyrazi na to zgodę. Karta nie będzie zawierała zdjęcia.

Funkcja potwierdzenia wykonania świadczenia poprzez jednoczesne użycie KUZ i KSM ma być realizowana od 2019 r.(PAP)


comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!