MZ proponuje zmiany dot. zawodu ratownika medycznego

24 sie 2014 r.

Fot. Shutterstock

Tytuł ratownika medycznego będzie można uzyskać wyłącznie w trybie studiów licencjackich - przewiduje przygotowany przez MZ projekt noweli ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Obecnie ratownicy kształcili się także w szkołach policealnych.

Projekt został skierowany do konsultacji społecznych. Resort zdrowia zaproponował w nim zmiany m.in. w zakresie zasad uzyskiwania tytułu ratownika medycznego, a także umożliwienia pracy ratownikom medycznym w innych jednostkach niż szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego.

W myśl projektu wprowadzona zostanie jedna ścieżka kształcenia ratowników medycznych - w trybie licencjatu, zamiast dotychczasowych dwóch ścieżek tj. studiów licencjackich oraz szkół policealnych. Ponadto osoby, które rozpoczną studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne po 1 października 2015 r., po zakończeniu studiów będą odbywały półroczny staż w podmiotach uprawnionych do jego prowadzenia.

Ponadto osoby, które po 1 października 2015 ukończą studia na kierunku ratownictwo medyczne, w celu wykonywania tego zawodu będą miały obowiązek zdania Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Zastąpi on organizowany obecnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ratownik medyczny dla absolwentów szkół policealnych na tym kierunku.

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego będzie możliwe po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz wpisie do rejestru ratowników medycznych. Prawo wykonywania zawodu ma wydawać wojewoda, rejestr prowadzony będzie przez ministra zdrowia, a wpisów oraz wykreśleń w tym rejestrze będą dokonywali wojewodowie. Projekt nie przewiduje utworzenia dla ratowników własnego samorządu zawodowego, jaki mają lekarze oraz pielęgniarki.

Projektowana ustawa wprowadza także przepisy nakładające na ratowników medycznych, którzy nie wykonywali zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat łącznie, w okresie 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, obowiązek odbycia 6-miesięcznego stażu uzupełniającego w pełnym wymiarze czasu pracy pod nadzorem innego ratownika medycznego.

Według projektu zaostrzone zostaną przepisy dotyczące wymaganego doświadczenia zawodowego członków zespołów ratownictwa medycznego podstawowego - będzie to dwa lata dla kierownika zespołu podstawowego bez lekarza w składzie. Dysponenci zespołów medycznych zostaną zaś zobowiązani do zatrudniania lekarza dyżuru, którego zadaniem będzie sprawowanie nadzoru nad pracą zespołów ratownictwa medycznego, w szczególności zespołów podstawowych.

Kierowca zespołu ratownictwa medycznego, który nie wykonuje zawodu medycznego w tym zespole będzie miał obowiązek ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Projekt zawiera także przepisy umożliwiające wykonywanie e-konsultacji z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych, w tym przesyłanie danych medycznych i uzyskiwania na ich podstawie zaleceń co do sposobu postępowania z pacjentem.

W projekcie zaproponowano także zmiany w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Jak przypomniało MZ, obecnie brakuje przepisów regulujących przewóz zwłok osób zmarłych w karetce w trakcie czynności medycznych. Obecna ustawa uniemożliwia przewóz takich zwłok oraz stwierdzenie zgonu przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego, co powoduje wydłużenie procedury stwierdzania zgonu i transportu zwłok, co z kolei wydłużało wyłączenie danego zespołu z możliwości udzielania świadczeń. W projekcie zaproponowano możliwość transportu takich zwłok do szpitala.

W styczniu w Sejmie rozpoczęły się prace nad poselskim projektem ustawy o ratownikach medycznych, ponieważ jak przekonywali autorzy, regulacje prawne dotyczące tej grupy zawodowej są niewystarczające. Ponadto częściowo znajdują się one w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym z 2006 r., a istnieje potrzeba uregulowania pracy ratowników w odrębnej ustawie o ratownikach medycznych oraz powołania i funkcjonowania ich samorządu zawodowego.

Projekt poselski przewiduje m.in., że miałby powstać Centralny Rejestr ratowników medycznych prowadzony przez Krajową Radę Ratowników Medycznych. Ponadto minister miałby określić standardy wykonywania medycznych czynności ratunkowych oraz zasady niepodejmowania lub odstąpienia od resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez ratownika medycznego. Komisja zdrowia skierowała projekt do podkomisji. Wiceminister zdrowia informował wówczas, że także w resorcie trwają prace nad przepisami dotyczącymi ratowników medycznych. (PAP)


comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!