Szpital zawinił? Jak dochodzić roszczeń i uzyskać pieniądze?

8 wrz 2014 r.

Od 2012 r. pacjent zamiast iść do sądu cywilnego, żeby domagać się odszkodowania, ma alternatywę – może dochodzić roszczeń przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Jak to zrobić i dlaczego warto?

Z kolei w przypadku, gdy ubezpieczyciel przedstawi swoje stanowisko w sprawie, pacjent (lub osoba składająca wniosek) w ciągu 7 dni powinien złożyć za pośrednictwem Komisji oświadczenie, czy zgadza się przyjąć propozycję rekompensaty, czy też ją odrzuca.

W terminie 7 dni po wydaniu orzeczenia Komisja sporządza uzasadnienie. Każda ze stron, po otrzymaniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, może w terminie 14 dni złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Taki wniosek Komisja rozpatruje w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

Ważne!

Ustawodawca zaznaczył, że wraz z oświadczeniem o przyjęciu propozycji, składający wniosek zrzeka się wszelkich roszczeń mogących wynikać ze zdarzeń uznanych przez Komisję jako medyczne w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku.

Znaczy to tyle, że osoba aprobująca przyznaną kwotę , podpisując w/w oświadczenie nie będzie już mogła dochodzić roszczeń wynikających z tego zdarzenia w postępowaniu sądowym.

Jakie ryzyko wiąże się złożeniem wniosku?

Warto wziąć pod uwagę, że jeżeli komisja uzna, że zdarzenie medyczne nie miało miejsca, czyli np. pacjent nie został zakażony w szpitalu bakterią, poniesie on koszty postępowania przed komisją. Składają się na nie:

  • opłata (200 zł);
  • koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez Wojewódzką Komisję;
  • wynagrodzenie za sporządzenie opinii.

Pieniądze te wpłyną do budżetu państwa.

Komisje coraz popularniejsze

Analiza działalności Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych pozwala stwierdzić, że coraz więcej osób wybiera tę drogę postępowania.

W 2012 r. do Komisji wpłynęły łącznie 432 wnioski, natomiast już w okresie od stycznia do kwietnia 2013 r. wpłynęło ich 448. Najwięcej złożonych wniosków było w województwie mazowieckim (95) i śląskim (65), najmniej w lubuskim (12).

Najwyższe przyznane odszkodowanie w ramach postępowania przed Wojewódzką Komisją w zakresie śmierci pacjenta przyznano w województwie dolnośląskim (wg danych z lutego 2013 r.).

Dane o wysokości świadczeń proponowanych przez szpital/ubezpieczyciela po wydaniu przez Komisję Wojewódzką orzeczenia o wystąpieniu zdarzenia medycznego prezentuje poniższa tabela.

Tabela 1. Propozycje świadczeń

 

Wyskość świadeczenia na przykładzie województw
WOJEWÓDZTWO PROPONOWANE ŚWIADCZENIEPRZYJĘTE / NIEPRZYJĘTE

Mazowieckie 

 
34.500 zł przyjęte
80.000 złprzyjęte
13.750 zł nieprzyjęte
30.000 zł nieprzyjęte

Śląskie

 
7.500 zł przyjęte
10.000 zł przyjęte
1.500 zł nieprzyjęte

Małopolskie 

 
7.450 zł nieprzyjęte

Kujawsko-Pomorskie 

 
50.000 zł przyjęte
7.500 zł nieprzyjęte

Dolnośląskie

 
150.000 zł przyjęte
500 zł    nieprzyjęte

Łódzkie

 
2.500 zł przyjęte
50.000 zł nieprzyjęte
5.000 zł nieprzyjęte

Lubelskie 

 
100.000 zł przyjęte

Lubuskie

 
5.672,18 zł nieprzyjęte

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta (28.02.2013 r.)

<< < 1 2 > >>

comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!