Zakaz pobierania opłaty klimatycznej za leczenie w szpitalu uzdrowiskowym. Jak odzyskać opłatę klimatyczną?

30 wrz 2014 r.

Fot. Shutterstock

Samorządy od lat przyzwyczajone były do pobierania opłaty klimatycznej od pacjentów leczonych w szpitalach uzdrowiskowych, twierdząc, że zwolnienie z tego rodzaju opłaty ich nie dotyczy. Ale czy na pewno? Jak odzyskać niesłusznie pobraną opłatę?

W ocenie organów podatkowych szpital, o którym mowa w przepisach podatkowych jest przedsiębiorstwem udzielającym świadczeń szpitalnych, z kolei szpital uzdrowiskowy – stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne. Dlaczego taka argumentacja jest niezgodna z prawem i warto się od niej odwołać?

Czym jest opłata klimatyczna?

To potoczna nazwa opłaty miejscowej lub uzdrowiskowej przewidziana w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z ustawą opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach mających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach lub w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej (na zasadach określonych w ustawie z 28.07.2005 r.).

Z kolei opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Zasady ustalania, poboru i wysokości opłat ustala rada gminy w formie uchwały. Ich wysokość nie może jednak przekroczyć górnej granicy przewidzianej w ustawie.

W 2014 r. opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach wynosi 2,19 , w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej - 3,11 , natomiast opłata uzdrowiskowa - 4,30 .

Przepisy powołanej wyżej ustawy przewidują zakaz pobierania opłaty miejscowej oraz uzdrowiskowej m.in. od osób przebywających w szpitalach.

Szpital to także ten uzdrowiskowy

W związku z tym, że szpital pozostaje pojęciem zbiorczym, który w swym zakresie obejmuje również szpitale uzdrowiskowe, z tą różnicą, że ten uzdrowiskowy działa na obszarze uzdrowiska i udziela świadczeń zdrowotnych, wykorzystując jego warunki naturalne, nie istnieje żadna podstawa prawna uprawniająca do pobierania opłaty od pacjentów korzystających ze świadczeń szpitali uzdrowiskowych.

Należy również pamiętać, że osoba przebywająca w takiej placówce, nie ponosi kosztów dopłat do zakwaterowania i wyżywienia.

Zakaz różnicowania pacjentów ze względu na brak posiadania skierowania

Niektóre gminy w kwestii zwolnienia z opłaty różnicują pacjentów szpitali uzdrowiskowych na tych ze skierowaniem (i od nich nie pobierają opłat ) i na tych którzy przebywają w nich komercyjnie (od których wymagają uiszczenia klimatycznego).

Takie działanie jest również nieuprawnione, bowiem podstawą przyjęcia do szpitala uzdrowiskowego jest nie tylko skierowanie, ale także zaświadczenie o braku przeciwskazań do korzystania z jego świadczeń.

Powyższe znajduje potwierdzenie w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. W myśl tej ustawy z lecznictwa uzdrowiskowego na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mogą także odpłatnie korzystać osoby po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku.

Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok NSA z dnia 25.08.1994 r. (syg.akt SA/GD 858/94), w którym stwierdzono, że skoro zapis ustawowy odnosi się do osób przebywających w określonych placówkach, to nie ma znaczenia, czy dana osoba przebywa w nich na podstawie skierowania służby zdrowia, czy za pełną odpłatnością. Ważne jest jedynie to, czy przebywa w szpitalu i czy ten pobyt związany jest ze świadczeniami zdrowotnymi.

<< < 1 2 > >>

comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!