Kiedy możesz stracić prawo jazdy ze względu na stan zdrowia?

25 lis 2014 r.

Fot. Shutterstock

Alkoholizm, choroby psychiczne, cukrzyca, utrata słuchu, a nawet padaczka – te choroby mogą Cię dyskwalifikować jako kierowcę, ale wcale nie muszą. Sprawdź, kiedy istnieją przeciwwskazania do kierowania pojazdami, a kiedy mimo choroby nie musisz rezygnować z auta.

Orzekaniem o zdolności lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami zajmują się tzw. lekarze uprawnieni. Są to lekarze posiadający odpowiednie kwalifikacje, do których zalicza się posiadanie specjalizacji z medycyny pracy, medycyny przemysłowej, kolejowej, transportu, morskiej i tropikalnej oraz lotniczej.

Ponadto uprawnienia do orzekania w tej kwestii nabywa lekarz spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy.

Na orzeczenie lekarza uprawnionego wpływa m.in. analiza dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia i badania ogólnego. W zależności od stanu zdrowia pacjent może mieć przeprowadzone dodatkowe  badania i specjalistyczne konsultacje. Dopiero po przeanalizowaniu tych wszystkich wyników, lekarz uprawniony wydaje właściwą opinię.

Kiedy kierowca przestaje kierować?

W Polsce istnieją szczegółowe regulacje określające tryb i sytuacje, w których można stwierdzić istnienie przeciwskazań do prowadzenia pojazdów. Przepisy określą także , że pomimo dysfunkcji pewnych narządów prawo jazdy nie zostanie nam odebrane. Oto lista problemów zdrowotnych, które mogą skutkować utratą prawa jazdy:

1. Stan narządu słuchu i równowagi

Częściowy albo całkowity ubytek słuchu nie stanowi przeciwwskazania zdrowotnego do  kierowania pojazdami przez osobę ubiegającą się o wydanie lub posiadającą prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T.

Jednak w każdym przypadku wymagana jest czynnościowa sprawność układu równowagi oraz brak zaburzeń widzenia spowodowanych uszkodzeniami narządu równowagi, potwierdzone prawidłowymi wynikami prób statyczno-dynamicznych, przykładowo próby Romberga i Unterbergera lub Romberga i Fukudy oraz testem dynamicznej ostrości wzroku.

2. Układ sercowo-naczyniowy i oddechowy

W zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku chorób, które mogą stwarzać ryzyko nagłej niewydolności układu sercowo-naczyniowego lub układu oddechowego i osłabienie funkcji mózgowych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego, w tym chorób, w których występują objawy w postaci arytmii serca lub dusznicy bolesnej.

U osób z wszczepionym stymulatorem serca, chorobą niedokrwienną serca lub cierpiących na nadciśnienie tętnicze, decyzję o możliwości kierowania pojazdami uprawniony lekarz podejmuje na podstawie oceny powikłań narządowych, które mogłyby stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz pod warunkiem poddawania się regularnym kontrolnym badaniom lekarskim.

Z kolei u chorych na chorobę niedokrwienną serca uwzględnia się występowanie dolegliwości w spoczynku oraz w sytuacjach stresowych.

3. Stan zdrowia psychicznego

Choć choroba psychiczna może wykluczać możliwość prowadzenia pojazdów, nie każde zaburzenie psychiczne będzie dyskwalifikowało kierowcę. Lekarz oceniając stan zdrowia osoby badanej w zakresie stanu psychicznego uwzględnia:

- poważne zaburzenia psychiczne wrodzone lub spowodowane chorobą, urazem lub operacją neurochirurgiczną;

- poważny niedorozwój umysłowy;

- poważne zaburzenia zachowania spowodowane wiekiem lub zaburzenia osobowości mające negatywny wpływ na ocenę sytuacji, zachowanie lub zdolności adaptacyjne.

W przypadku istnienia u osoby badanej zaburzeń, o których mowa powyżej, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli wskazuje na to opinia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub psychologa, a kierowca przeprowadza regularne kontrolne badania lekarskie.

4. Uzależnienie od alkoholu

W przypadku stwierdzenia alkoholizmu (uzależnienia od alkoholu lub niemożności powstrzymania się od picia alkoholu i kierowania pojazdem) lub uzależnienia od środków działających podobnie do alkoholu, zawsze orzeczone zostanie istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

<< < 1 2 3 > >>

comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!