Stanowisko Prezydium NRL w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, 06.12.2013

 

STANOWISKO Nr 77/13/P-VI

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, zamieszczonym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia zgłasza następujące uwagi do ww. projektu.

1. Przewidziany w treści § 8 ust. 11 udział fizjoterapii domowej w kwocie miesięcznego kontraktu ustalony na poziomie 3% jest zbyt wysoki. Dodatkowym obciążeniem finansowym w tej poradzie są koszty dojazdu do i z miejsca zamieszkania pacjenta oraz dodatkowy czas oraz brak odpowiednich warunków do wykonywania zabiegów w warunkach porady domowej (brak odpowiedniego sprzętu np. łóżka).

2. Przewidziana w treści § 9 ust. 3 projektu zarządzenia zmiana zleconych zabiegów powinna być traktowana jako odrębna porada, która powinna być oddzielnie wyceniona. W przypadku wprowadzania korekt do planu zabiegów fizjoterapeutycznych należy odzwierciedlić to w załączniku czyli Karcie zabiegów fizjoterapeutycznych, gdzie powinno być miejsce na wpisanie uzasadnienia oraz nowego zlecenia (na dotychczasowej karcie nie mam na to miejsca).

3. W związku z treścią § 9 ust. 5 pojawia się wątpliwość jak należy postąpić w sytuacji, gdy jeden pacjent przyniesie kilka skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne i /lub do poradni rehabilitacyjnej. Czy w takiej sytuacji rejestratorka jest upoważniona do odmowy ich przyjęcia, do odebrania i zaznaczenia na skierowaniu przyczyny nie wpisania do rejestru? Czy też ma zarejestrować wszystkie skierowania i ustawić pacjenta z kilkoma skierowaniami do kolejki oczekujących?

4. Użyte w treści §10 ust. 4 projektu zarządzenia sformułowanie „przypadki uzasadnione medycznie” jest nieprecyzyjne i pozostawia zbyt dużą swobodę interpretacji.

5. Przewidziana w zał. 1n do projektu zarządzenia wizyta terapeutyczna powinna zostać właściwie wyceniona. Zakresy czynności wchodzących w skład wizyty terapeutycznej uzasadnia zastosowanie wagi większej, niż 18 punktów, przewidzianej w projekcie.

6. Odnośnie treści §10 ust. 8 projektu zarządzenia proponuje się wyodrębnienie zabiegów terapeutycznych dla dzieci w wieku 0-6 lat. Nie każdy świadczeniodawca w zakresie rehabilitacji posiada odpowiedni sprzęt i personel do rehabilitacji dzieci w wieku 0 - 6 lat.

7. W treści §10 ust. 9, oraz w treści § 11 ust. 6 projektu zarządzenia wyrazy „zabieg” należy zastąpić wyrazami „procedury zabiegowe”.

8. Prezydium NRL uważa ponadto, że pacjent po zakończonym cyklu zabiegów ma obowiązek zgłosić się do swojego lekarza kierującego na wizytę kontrolną. Nie zastosowanie się do tego wymogu uniemożliwia lekarzowi wystawienie kolejnego skierowania, o czym pacjent powinien być poinformowany w momencie otrzymania skierowania. Lekarz, zdaniem Prezydium NRL nie może wyznaczyć terminu wizyty kontrolnej, nie wiadomo bowiem kiedy pacjent rozpocznie i zakończy zabiegi, stąd stawienie się pacjenta na wizytę kontrolna powinno być jego obowiązkiem.

9. Przewidziana w treści §11 ust. 8 projektu zarządzenia edukacja zdrowotna powinna być świadczeniem odrębnie wycenionym, gdyż wymaga czasu i dodatkowych nakładów (sprzęt, instruktaż, broszury, stereotypy ruchowe).

10. W treści §13 ust. 1 projektu zarządzenia po wyrazie fizjoterapia należy przecinek zastąpić kropką wykreślając pozostałe wyrazy.

11.  W załączniku nr 3 do projektu zarządzenia w pozycji 4.2.1 należy wykreślić ppkt 5. Motywujemy to tym, iż brak jest specjalistów fizjoterapeutów w tej dziedzinie na rynku usług medycznych.

Źródło: NIL

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!