Stanowisko Prezydium NRLw sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego, 06.12.2013

 

STANOWISKO Nr 78/13/P-VI

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego, przekazanym przy Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2013 r., znak: MZ-OKR-RM-450-3818-5/TM/13, zgłasza następujące uwagi do projektu:

1) ad. § 1:

a) pkt 3:

- wprowadzenie do wyliczenia – proponuje się skreślić wyraz „krótkiej” (kolejne przepisy projektu rozporządzenia pokazują, że rozmowa wcale nie musi być „krótka”; rozmowa ma być adekwatna do sytuacji na miejscu zdarzenia),

- lit. a – proponuje się skreślić obowiązek uzyskiwania podczas rozmowy danych osoby dzwoniącej (imię i nazwisko) oraz stopnia pokrewieństwa (niepotrzebnie wydłuża to rozmowę i nie ma większego znaczenia dla zdarzenia);

b) pkt 9 proponuje się nadać brzmienie:

„9) każdorazowe wskazanie zespołowi ratownictwa medycznego szpitalnego oddziału ratunkowego, centrum urazowego lub jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego niezwłocznie udzielają niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi urazowemu albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, do którego osoba ta ma być przewieziona.”;

2) ad. § 2 ust. 2 – proponuje się, aby Minister Zdrowia określił w rozporządzeniu algorytmy przeprowadzania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego;

3) w rozporządzeniu powinien być także przepis o zespołowej pracy dyspozytorów, lekarzy, ratowników, psychologów, kierowców, np. w odniesieniu do ustalania lokalizacji miejsca zdarzenia, którego dziecko nie umie nazwać lub gdy kontakt z osobą dzwoniącą - zagrożoną jest trudny z przyczyn osobistych lub technicznych. Rozwiązania wymaga także sprawa informowania dyspozytorów o braku wolnych miejsc na strategicznych oddziałach danego szpitala, np. brak wolnych inkubatorów, stanowisk w OIOM- ach itd.

Źródło: NIL

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!