Raport specjalny: Przewodnik po transplantacji w Polsce

Stosunek społeczeństwa do transplantacji oraz stanowisko Kościoła

13 gru 2014 r.

Shutterstock

Z danych opublikowanych przez CBOS w 2012 r. (badanie "Postawy wobec przeszczepiania narządów" ) wynika, że większość badanych (74 %) godzi się na oddanie swoich narządów po śmierci, natomiast ok. 15% jest temu przeciwna.

W porównaniu do badań z 2009 i 2011 r. odsetek aprobujących pobranie narządów po śmierci zmniejszył się.

Na niechęć do bycia dawcą narządu wpływa wiek (najstarsi respondenci częściej są temu przeciwni) oraz poziom wykształcenia (na pobranie narządów stosunkowo często nie zgadzają się osoby najsłabiej wykształcone).

Z kolei relatywnie najniższy poziom sprzeciwu jest wśród ludzi mających wykształcenie wyższe. Dotyczy to członków takich grup jak kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla, technicy, pracownicy administracyjno-biurowi oraz prywatni przedsiębiorcy.

Najwyższy odsetek niezgadzających się odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim oraz świętokrzyskim, natomiast relatywnie najmniejszy w lubuskim i zachodniopomorskim.

W uzasadnieniu sprzeciwu na pobór narządu najczęściej (23 %) pojawiały się kwestie związane z wiarą, religią, przede wszystkim w dość ogólnym ujęciu (19%). Do tej kategorii zaliczono również argumentację odnoszącą się do wizji życia po śmierci, zmartwychwstania, zbawienia (3%), pojawiły się także wypowiedzi wskazujące bezpośrednio na wpływ kościoła katolickiego czy katocylizmu jako takiego (1%).

Transplantacja a Kościół

Dziwi zatem wynik badania, iż sprzeciw na pobór narządu motywowany jest religią katolicką, skoro nawet Jan Paweł II w  Encyklice Evangelium Vitae sugerował, że „jednym ze sposobów kształcenia prawdziwej kultury życia jest dawanie organów w sposób dopuszczalny z etycznego punktu widzenia, a mianowicie mając na uwadze stwarzanie szansy na zdrowie a nawet życie osobom chorym, które często nie mają żadnej innej nadziei". Szlachetność takiego gestu polega na tym, że jest on prawdziwym aktem miłości. 


comments powered by Disqus

Nasz serwis używa cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i że wyrażasz zgodę na ich używanie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

PUBLIC !!